Blog

Als grooteigenaar moet je bewust zijn van je rol in de VvE

de training ‘Huurders en eigenaren in één complex’.

Hoe ga je als corporatie om met de rol als grooteigenaar binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE)? Het is een kwestie van balans zoeken, zegt Youri de Graaf. Hij volgde de training ‘Huurders en eigenaren in één complex’.

Youri de Graaf is VvE-consulent bij Woonin. Hij was nog niet zo lang in dienst bij Mitros toen deze woningcorporatie samen met Viveste verder ging onder de naam Woonin. “Vandaar dat ik ook de opleiding ‘Huurders en eigenaren in één complex’ gevolgd heb.”

Als VvE-consulent vertegenwoordigt De Graaf de rol die Woonin heeft als grooteigenaar binnen een complex, hij behartigt hun belangen. “We zijn bij de algemene ledenvergaderingen (de ALV’s), houden in de gaten of er voldoende geld gereserveerd wordt voor onderhoud, hoe het gaat met zaken als verduurzaming van het pand en geven advies over verschillende onderwerpen aan het bestuur van een VvE. Maar ook kleinere zaken zoals reparatieverzoeken van huurders die via de VvE moeten lopen, kunnen bij mij terecht komen. Wij zijn daarnaast het aanspreekpunt voor onze huurders binnen de VvE.”

Dat klinkt afwisselend?

“Klopt! Het leuke aan mijn werk vind ik de afwisseling die ontstaat door het werken met die verschillende groepen. Je komt met veel mensen in aanraking: huurders, eigenaren, aannemers, beheerders. Je krijgt ook veel verschillende aspecten mee: bouwkundig, juridisch maar ook de sociale omgang met mensen komt in mijn werk naar voren. En natuurlijk dat je bovenop actuele onderwerpen zit en daaraan je steentje kan bijdragen, zoals verduurzaming.”

Wat werd er in de training behandeld?

Allereerst werd er in grote lijnen uitgelegd wat een VvE nou precies inhoudt, welke verschillende rollen je hebt in een VvE, welke juridische aspecten belangrijk zijn binnen een VvE, op welk punt het huurrecht en appartementsrecht van elkaar verschillen et cetera.

Daarnaast gingen we dieper in op besluitvorming binnen een VvE, dus hoe ga je om met je rol als grooteigenaar? Hoe zorg je ervoor dat je die gebruikt en niet misbruikt? Dat soort zaken werden in de training verder uitgediept.

Als grooteigenaar heb je een bepalende stem in de besluitvorming. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee waar je je goed bewust van moet zijn en verantwoordelijk mee om moet gaan. Je moet een balans vinden tussen het vertegenwoordigen van het belang van de huurders, andere kopers en die van jezelf.”

En hoe was de interactie met collega-cursisten? Heb je daar nog iets van geleerd?

“Het was leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van collega’s bij andere corporaties om te zien wat er bij hen speelt, hoe zij bepaalde thematieken oppakken en hoe zij de functie van VvE-consulent invullen. De trainer pikte er ook allerlei praktijkcases uit die dan werden besproken. Het voelde goed om de training te krijgen van iemand met veel kennis en praktijkervaring, dat geeft vertrouwen.”

De interactie met de andere cursisten zorgde er ook voor dat er onderwerpen op De Graafs netvlies kwamen waar hij zich nog niet zo in had verdiept. “Bijvoorbeeld laadpalen en de wetgeving die daarvoor ontwikkeld wordt. Dat is natuurlijk hartstikke actueel en gaat in heel veel gebouwen spelen.”

Sta je nu steviger in je schoenen?

“Die conclusie kan ik wel trekken na het volgen van deze training. Door de heldere omschrijving van de juridische basis en uitgangspunten, veel praktijkvoorbeelden ende rol die we als woningcorporatie hebben ga ik met meer kennis het gesprek binnen de VvE aan.”

De Graaf is alweer op zoek naar de volgende uitdaging en heeft zich inmiddels ingeschreven voor de tweedaagse training ‘De rol van grooteigenaar binnen een VvE’. “Daarmee ga ik nog wat verder verdieping zoeken.”

Datum: 21-04-2023

Delen: