Blog

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Bianca Broeks is relatief nieuw in de  corporatiesector. Haar wortels liggen in de maatschappelijke opvang/GGZ. Sinds  kort zet ze zich in om bij de Limburgse corporatie Zaam Wonen het thema  leefbaarheid voor de huurders zo goed mogelijk neer te zetten. Ze volgde  daarvoor de cursus Huurrecht basis.  "Er ging een deurtje naar een nieuwe wereld voor me open."

Dertien jaar werkte Bianca in het maatschappelijk werk, maar ze vond het wel eens tijd voor iets anders. De vacature van leefbaarheidsmedewerker sprak haar aan, zo zegt ze. "In de GGZ ging het er vooral om de cliënt te huisvesten. Maar wat er daarna kwam, daar ging de corporatie dan over. Dat stukje wilde ik eigenlijk ook wel eens ontdekken. Hoe zet je leefbaarheid voor de huurder neer en wat is goed huurderschap? Er ging toen echt een wereld voor me open want er komt echt heel veel bij kijken. Mijn doel is om mensen met elkaar in contact te brengen om de leefbaarheid in de straat of wijk te verhogen."

Vandaar dat je ook de cursus Huurrecht basis bent gaan volgen?

"Leefbaarheid heeft ook deels te maken met de rechten en plichten van huurders en de corporatie. Ik had daar nog niet veel kennis van, dus deze basiscursus leek mij een uiterst geschikte start. Voor het komende jaar heb ik nog meer cursusplannen, zoals de verdiepende cursus Huurrecht en Sociaal  Beheer & Leefbaarheid. Ik vind het allemaal reuze interessant want ik ben breed geïnteresseerd."

Was de cursus Huurrecht basis ook zo breed qua opzet als jij wilde?

"Ja, er kwamen heel veel zaken aan bod die nuttig zijn in mijn werk. We konden ook zelf aangeven als we ergens mee zaten of iets aan de orde wilden laten komen. De docent was daar heel flexibel in. Ze deed het sowieso erg leuk door een bepaald onderwerp tastbaar te maken en levendig. Dat is best lastig, want het kan aardig droge kost zijn. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld onderhuur, uitzetting, hennep, fraude of het overlijden van een huurder als er een kind of partner in het spel is. Maar het ging ook over verplichtingen van de overheid wat betreft vergrijzing. Woningen moeten worden aangepast omdat ouderen langer thuis blijven wonen. De corporatie, maar ook overheid, hebben daar beide een rol in te spelen. Er werden daarbij ook voorbeelden van andere cursusdeelnemers gebruikt. Dat meekijken met hoe het er elders aan toe gaat, is erg leuk en leerzaam."

Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt?

"Dat er enorm veel rechten en plichten zijn. Er ging echt een deur voor me open en ik stapte in een nieuwe wereld. Maar ik had geen enkel moment het gevoel dat ik erin verdronk. De cursus is zo opgezet dat de belangrijkste onderwerpen er als eerste worden uitgefilterd en dusdanig gebracht dat iemand van startniveau het snel onder de knie kan krijgen. Dus ondanks al die materie heb ik toch het gevoel dat ik bepaalde onderwerpen in de basis al meester ben. Maar het is belangrijk dat je jezelf als startende medewerker de tijd gunt. Je hoeft niet alles ineens te weten."

Bijblijven op het gebied van huurecht?

Het huurrecht is continu in beweging en het bijhouden van uw kennis is onverminderd belangrijk. Een goede  basiscursus Huurrecht, een stevige verdieping  in het Huurrecht of een snelle opfriscursus  Huurrecht helpt u daarbij. Of een van de vele andere gerichte  opleidingen rondom het huurrecht.

Datum: 15-02-2024

Delen: