Blog

IJsseldal Wonen over het omgaan met woonfraude

IJsseldal Wonen over het omgaan met woonfraude

Onder de digitale handtekening in haar emails staat ‘Incassoconsulent’. Maar Eudia Tjeerdsma-Mijnals is veel meer dan dat. Ze pakt ook de gevallen van woonfraude aan binnen haar corporatie. De training ‘Woonfraude’ heeft haar daarbij enorm geholpen.

IJsseldal Wonen is een kleine plattelandscorporatie met zo’n 3.700 wooneenheden in bezit. In 2014 kwam Eudia er binnen als incassoconsulent om de huurachterstanden deels weg te werken. Die taak pakte ze enthousiast op en ze kreeg ook de vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen. Daarbij kwam ze in aanraking met het thema woonfraude. “Woonfraude viel eigenlijk onder mijn collega’s die woonconsulent zijn, maar zij kwamen er simpelweg niet aan toe en ik had behoefte aan meer uitdaging. Zo ben ik me dus meer gaan verdiepen in woonfraude. Het past ook wel in de rest van mijn werkzaamheden; dat hoekje van weerstand en mensen die in een lastige situatie zitten past mij wel.”

Worden mensen creatiever door de tekorten op de woningmarkt?

“Ja, ze gaan wonen op een manier die niet wenselijk is. Ik heb voorbeelden genoeg. Dat mensen vrienden of familie in huis nemen zonder dat te melden en daar geld voor krijgen. Of dat mensen zelf niet in de woning wonen maar die onderverhuren voor een fors bedrag. Of mensen die op een camping gaan wonen in plaats van in het huis, omdat ze zo hun uitkering of sociale voorzieningen kunnen aanhouden.

Ik heb zelfs meegemaakt dat woningen die aan iemand waren toegewezen op een site voor woningruil verschenen. Het varieert enorm. Zaken die ik vooraf ondenkbaar achtte, zie ik terug in de praktijk. Ik heb in een half jaar tijd al vijf casussen met woonfraude gehad. Best veel, gezien de grootte van onze corporatie.”

Hoe heeft de training jou geholpen om dit soort situaties aan te pakken?

“Enorm. De training heeft mij eigenlijk alles laten zien wat er fout kan gaan bij woonfraude en hoe je woonfraude moet aanpakken. Ik ben zelf in veel van die valkuilen getrapt, maar door de training kom ik nu veel beter beslagen ten ijs.

Over wat voor valkuilen heb je het dan?

“Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je nooit een confrontatiegesprek moet voeren in de woning van de huurder. Hij voelt zich op eigen gebied sterker en dat levert vaak meer weerstand op, wat weer kan leiden tot een onveilige situatie. Laat je iemand naar je eigen kantoor komen, dan is de situatie omgedraaid.

Ook de rollenspelen waren heel realistisch. Ik wist dat we een toneelstukje opvoerden, maar toch klapte ik dicht tegenover mijn tegenspeler. Dat oefenen helpt me bij het aangaan van een gesprek in het echte leven, en hoe je dat gestructureerd kunt doen zonder dicht te klappen. Je hoofd erbij houden, kalm blijven en volgens je eigen planning alles bespreken.”

Heb je meer zelfvertrouwen gekregen?

“Ja, ik weet nu dat ik krachtig actie moet ondernemen zodra ik heb vastgesteld dat er sprake is van woonfraude. Ik neem eerst ruim de tijd om na te denken, heb een duidelijk plan van aanpak en daar houd ik me aan. Die aanpak geeft me houvast en is ook meteen een soort blauwdruk voor toekomstige situaties, hoewel iedere situatie natuurlijk weer zijn unieke kanten heeft.”

Zelf ook aan de slag met Woonfraude?

De training Woonfraude focust op alle facetten van woonfraude. U leert in twee dagen signalen te herkennen en de verschillende vormen van woonfraude op te sporen.

Datum: 26-06-2024

Delen: