Blog

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en verruiming van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Redenen voor het uitstel

De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld. 1 januari 2021 was de bedoeling, maar dat bleek niet langer haalbaar. Na een lang en bijna slopend wetgevingstraject werd duidelijk dat de minister meer tijd neemt om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in te voeren.

De vertraging houdt direct verband met het oponthoud van de Omgevingswet, maar is ook een onvermijdelijk gevolg van een chronisch gebrek aan proefprojecten. Oefenen met 10% van de relatief risicoloze bouwwerken (risicoklasse 1, zoals grondgebonden woningen, was de inzet), maar ruim een jaar na de gemaakte afspraken daarover met gemeenten staat de teller op een ‘schamele elf’ projecten.

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt dan ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

En hoe nu verder?

Minister Ollongren wil dit najaar in debat met de Kamer over de datum. Indien de Kamer akkoord is met de voorgestelde datum, zal direct de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Hiermee krijgen de bouw en overige partijen definitief duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet en Wkb. Zo kan het jaar 2021 volledig in het teken van de implementatie staan.

Het stelsel van regelgeving zal stapsgewijs worden ingevoerd en de komende jaren worden toegepast bij verscheidende proefprojecten. De intrede van de wet staat dus nu gepland op 1 januari 2022 en zal allereerst gelden voor relatief éénvoudige bouwwerken zoals ééngezinswoningen. Complexere bouwprojecten worden pas later aan de wet onderworpen.

Uiteraard houden wij u van het vervolg op de hoogte.

De verklaring en de brief aan de Tweede Kamer zijn via deze link te lezen.

Onno Molders
VBTM advocaten

Datum: 05-06-2020

Delen: