Groot-eigenaar in de VvE

9 (46 reviews)

Vervul een actieve rol!

2 x 1 dag zonder avondprogramma
14 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na Groot-eigenaar in de VvE

  • U hebt kennis van het appartementsrecht en in uw rol als groot-eigenaar.
  • U kent de diverse modelreglementen en kunt dit toepassen voor u als groot-eigenaar.
  • U kunt stukken zoals de jaarrekening, de financiële en het meerjarenonderhoudsplan lezen.
  • U weet wat de Algemene Ledenvergadering (ALV) inhoudt en hoe deze in haar werk gaat.