Omgevingswet - Wonen en zorg

Wonen en zorg binnen de omgevingswet

1 dagdeel
3,5 contacturen ?

Uw resultaten na Omgevingswet - Wonen en zorg

  • U weet hoe het thema Wonen en Zorg binnen Omgevingswet is geregeld.
  • U weet waar wonen en zorg planologisch kan knellen.
  • U weet hoe u flexibele woonzorgconcepten planologisch mogelijk kan maken.
  • U weet welke (on)mogelijkheden er zijn ten aanzien van het onderwerp parkeren.