Portefeuille- en vastgoedmanagement

Platform Portefeuille- en vastgoedmanagement

De (toekomstige) ontwikkelingen hebben impact. In dit platform vertalen deelnemers de consequenties voor het vastgoed gezamenlijk naar de eigen praktijk. De input, resultaten en inspiratie uit de discussie gebruiken deelnemers in hun eigen organisatie om beleid verder te vormen.

Dit platform richt zich op het organisatieniveau beleid en strategie, zowel op vastgoedbeheer als op vastgoedontwikkeling. Deelnemers aan het platform behandelen langetermijnvraagstukken en ontwikkelingen in vastgoed en vertalen deze in strategieën.

Thema's die worden behandeld, zijn bijvoorbeeld energie en milieu; de bedrijfsmatige, financiële en commerciële ontwikkelingen in de zorgsector en andere maatschappelijke instellingen; de ontwikkelingen van vastgoedbeheer en de ontwikkeling in andere sectoren en in het buitenland. De onderwerpen worden ingeleid op twee tweedaagse bijeenkomsten door zeer hoogwaardige deskundigen en leiden vervolgens via discussie tot vervolgafspraken, zoals actiepunten of vervolguitwerkingen.

Recent stonden onderwerpen op de agenda op de volgende terreinen:

 • Woningwet en onderhoud
 • Modellen en instrumenten
 • Vastgoedmanagement in regeerakkoord
 • Brandveiligheid
 • Stroomversnelling “nul op de meter”
 • CO2 reductie en milieu
 • Flora- en faunawet
 • Zorgvastgoed
 • Maatschappelijk vastgoed
 • VPB heffing
 • Duurzaamheid en energiebeleid
 • Energielabeling en woningwaardering
 • Wabo
 • Europadossier
 • Vastgoedmanagement in regeerakkoord
 • Brandveiligheid
 • Stroomversnelling “nul op de meter”
 • Vergrijzing van de organisatie
 • Kennismanagement
 • Klantgestuurd werken
 • Medewerker 2020
 • Organisatie ontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Samenwerken met commercieel beheerders
 • Complexbeheerplannen
 • ICT gebruik bij vastgoedmanagement
 • Property- en assetmanagement
 • Ketensamenwerking
 • Integraal risicomanagement
 • Commercieel vs sociaal beheren
 • Vastgoedsturing
 • Managementgame lean werken
 • Faalkostenreductie

Informatie aanvragen