Portefeuille- en vastgoedmanagement

Platform Portefeuille- en vastgoedmanagement

De (toekomstige) ontwikkelingen hebben impact. In dit platform vertalen deelnemers de consequenties voor het vastgoed gezamenlijk naar de eigen praktijk. De input, resultaten en inspiratie uit de discussie gebruiken deelnemers in hun eigen organisatie om beleid verder te vormen.

Dit platform richt zich op het organisatieniveau beleid en strategie, zowel op vastgoedbeheer als op vastgoedontwikkeling. Deelnemers aan het platform behandelen langetermijnvraagstukken en ontwikkelingen in vastgoed en vertalen deze in strategieën.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen vaak ingeleid door hoogwaardige deskundigen uit de praktijk, met uiteraard ruimte voor interactieve discussie over de eigen casus en (soms weerbarstige) praktijk.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties

Recent stonden onderwerpen op de agenda op de volgende terreinen:

 • Woningwet en onderhoud
 • Modellen en instrumenten
 • Vastgoedmanagement in regeerakkoord
 • Brandveiligheid
 • Stroomversnelling “nul op de meter”
 • CO2 reductie en milieu
 • Flora- en faunawet
 • Zorgvastgoed
 • Maatschappelijk vastgoed
 • VPB heffing
 • Duurzaamheid en energiebeleid
 • Energielabeling en woningwaardering
 • Wabo
 • Europadossier
 • Vastgoedmanagement in regeerakkoord
 • Brandveiligheid
 • Stroomversnelling “nul op de meter”
 • Vergrijzing van de organisatie
 • Kennismanagement
 • Klantgestuurd werken
 • Medewerker 2020
 • Organisatie ontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Samenwerken met commercieel beheerders
 • Complexbeheerplannen
 • ICT gebruik bij vastgoedmanagement
 • Property- en assetmanagement
 • Ketensamenwerking
 • Integraal risicomanagement
 • Commercieel vs sociaal beheren
 • Vastgoedsturing
 • Managementgame lean werken
 • Faalkostenreductie

Informatie aanvragen