Historie

Historie

Met een lange geschiedenis in de volkshuisvesting is Kjenning al jarenlang de toonaangevende opleider voor de professional vastgoed en wonen. Kjenning biedt over de belangrijkste thema’s in de corporatiesector en vastgoedsector bijeenkomsten, trainingen, kennisplatforms en adviestrajecten. Bij de officiële oprichting van Kjenning BV begin 2001 was de wens om het anders te doen. Anders dan anderen. Anders… net een stapje verder. Voor u!

Al snel volgden de eerste opleidingen bij vele verschillende klanten. In de jaren daarna groeide Kjenning door tot de grootste opleider in de corporatiesector en de vastgoedsector.

Inmiddels maken meer dan 150 professionals, met een sterke combinatie van vakinhoudelijke kennis én uitstekende didactische kwaliteiten, deel uit van ons docentennetwerk. Huismeesters en woonconsulenten, opzichters en verhuurmakelaars maar ook managers, directeur-bestuurders en RvC leden vinden bij Kjenning antwoord op hun ontwikkelvraag.