Platform Integrale Vastgoed Veiligheid

Platform Integrale Vastgoed Veiligheid

Het platform Integrale Vastgoed Veiligheid komt 2 x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn in of rondom het thema Veiligheid van Vastgoed. Van asbest tot legionella, van brandveiligheid tot ontwikkelingen in wetgeving en beleid.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


De bijeenkomsten kennen een gevarieerde opbouw en recent werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Asbestbeleid
 • Fijnstof
 • Wet- en regelgeving:  SC-540, SC-530, NEN 2990, NEN 2991 
 • Emissiebeperkende maatregelen
 • Bouwbesluit
 • Ontwikkelingen in alternatieve verwijderings- of beschermingsmethoden
 • Huurrecht: asbest en aansprakelijkheid
 • Zelf aangebrachte voorzieningen
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Beheersplannen
 • Processchema’s
 • Asbestinventarisatie
 • Huurrecht: communicatie en bewoners
 • Asbest en dagelijks-, planmatig-, en projectmatig onderhoud
 • Landelijks Asbest Volgsysteem (LAVS)
 • Toekomstbestendig saneren
 • Bepalen saneringsprioriteit
 • Calamiteitenprocedures
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Klantgestuurd werken
 • Intern en extern samenwerken

Informatie aanvragen