Platform Directeur-bestuurders

Directeur-bestuurders platforms

Deze platforms, de zogenaamde management follow ups zijn alleen toegankelijk voor directeur-bestuurders. Kjenning begeleidt en coördineert inmiddels 10 management follow ups met ruim 130 deelnemers. Binnen deze (lang bestaande) groepen komen, naast een kort deel intervisie, inhoudelijke thema’s aan de orde rondom o.m. strategie, beleid en communicatie, veranderkunde en innovatie, leiderschap, cultuur, governance en riskmanagement, vastgoed en financiën en maatschappelijke verankering. Deelnemers vinden nieuwe inspiratie, zingeving en een collegiaal klankbord met vakcollega's.

PE punten
Per bijeenkomst wisselt het onderwerp en vakgebied en wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld hoeveel PE punten toe te kennen zijn aan de activiteit. Per bijeenkomst zijn gemiddeld 7 tot 12 punten toe te kennen.

Voor en door deelnemers!
Het programma wordt per bijeenkomst vastgesteld en voorbereid door enkele (wisselende) deelnemers en Kjenning.

Deelname
Vanuit kwaliteitsoogpunt is deelname alleen voor langere periode, minimaal een jaar mogelijk. Er vindt een intakegesprek plaats en om het vertrouwen binnen groepen te borgen hebben bestaande deelnemers een veto over deelname.

Neem contact op voor meer informatie over deze groepen.

Informatie aanvragen