Blog

Signaleren achter de voordeur: is er wat aan de hand?

Signaleren achter de voordeur: is er wat aan de hand?

Buitendienstmedewerkers van corporaties komen over de vloer bij huurders. Zij zien veel, maar zijn zich daar niet altijd bewust van. “Signalen herkennen en oppikken kan helpen om grote(re) problemen te voorkomen”, aldus Janne Hogervorst, stafmedewerker Wonen bij Elan Wonen. En dus volgden een aantal medewerkers de training Signaleren achter de voordeur.Signaleren dus?“Dat is echt heel belangrijk. Corporaties hebben steeds vaker te maken met kwetsbare mensen, dat geldt dus ook voor Elan Wonen. Je wilt dat mensen die problemen hebben, zo snel en goed mogelijk worden geholpen. Wij hebben dan ook met de gemeente afspraken gemaakt over het signaleren van misstanden achter de voordeur.”Wat moet ik me bij misstanden voorstellen?“Dat kan heel verschillend zijn. Denk aan verwaarlozing, verward gedr...

Sociaal beheer: Niet alleen meer, maar vooral anders.

Sociaal beheer: Niet alleen meer, maar vooral anders.

Sinds 1995 was leefbaarheid een taak voor woningcorporaties. Bij de herziening van de Woningwet werd leefbaarheid echter als prestatieveld geschrapt. De gevolgen zijn bekend. Nu maakt minister Ollongren het investeren in leefbaarheid (weer) een Volkshuisvestelijke prioriteit...

6 gouden tips voor omgaan met agressie

6 gouden tips voor omgaan met agressie

Agressie is er, dat kunnen we niet ontkennen. Maar in de huidige coronatijd met de enorme polarisatie, lijken de lontjes van sommige mensen wel heel erg kort geworden. Voor zover er nog lontjes zijn...Ook agressie op werkvloer neemt enorm toe door de coronacrisis. Veel medew...

Trainingen en platforms en het protocol in de Coronatijd

Trainingen en platforms en het protocol in de Coronatijd

Tijdens de persconferentie op 26 november 2021 zijn spijtig genoeg wederom aanvullende coronamaatregelen bekend gemaakt. In dit bericht vindt u de gevolgen voor opleidingen en platforms.Opleidingen en platforms zijn klassikaal/fysiekOp cursuslocaties wordt gewerkt met het co...

5 tips voor een goed gesprek. Offline of online

5 tips voor een goed gesprek. Offline of online

Communiceren is eigenlijk toch net als lopen, je leert het als je jong bent en je leert het nooit meer af. Niet communiceren is zelfs onmogelijk. Want zelfs als je niets zegt, zegt dat iets. Maar wat zegt het dan? En waarom vinden veel mensen communiceren toch eigenlijk zo l...

Haalt u eruit wat erin zit? Wel met deze vijf tips!

Haalt u eruit wat erin zit? Wel met deze vijf tips!

Bij onze trainingen gaan de deelnemers aan het eind van de trainingsdag vaak enthousiast en vol inspiratie naar huis. Dat is uiteraard mooi, maar daarmee ben je er niet.Het succes van een training valt of staat bij de vertaling van het geleerde naar de dagelijkse praktijk en...

Platform Onderhoud: “We zijn een hechte groep”

Platform Onderhoud: “We zijn een hechte groep”

Dirk Stijf, al 12 jaar uitvoerder bij deltaWonen, zit inmiddels 7 jaar in het platform Operationeel leidinggeven van onderhouds- en servicebedrijven. “Ik heb altijd hartstikke veel zin in de bijeenkomsten.”Na al die jaren nog?“Ja hoor! 7 jaar geleden sloot ik op uitnodiging...

Heeft u ook een servicelampje?

Heeft u ook een servicelampje?

Ja ik geef het toe. Ik ben met de auto nog “geprogrammeerd” op een kleine beurt om de 30.000 km en een grote beurt om de 60.000 km, maar een beetje moderne auto bepaalt tegenwoordig zélf of hij onderhoud nodig heeft of niet. Dat hangt -lekker technisch- af van je rijstijl en...

Zo haal je meer uit het KCC

Zo haal je meer uit het KCC

Als iets niet goed gaat in de klantprocessen van de organisatie, is het KCC (klantcentrum, klantadviescentrum, klantcontact etc.) de eerste die dit merkt. Dit zijn waardevolle signalen die, als ze worden opgepikt en opgevolgd, de klantgerichtheid van de corporatie zullen ver...

“Gemengd wonen gaat ook over meedoen, elkaar helpen”

“Gemengd wonen gaat ook over meedoen, elkaar helpen”

Er is een groeiende vraag naar gemengd wonen: een mix van jong, oud, mensen met een beperking, kwetsbare mensen, statushouders, et cetera. Marjan de Groot en Johnny Luchtmeijer, beiden wijkconsulent voor bijzondere doelgroepen bij Actium Wonen, volgden de training Gemengd wo...

Vereist huurdersorganisatie bestuur door en uit huurders?

Vereist huurdersorganisatie bestuur door en uit huurders?

Als grote corporatie koesteren we al jaren een samenwerkingsovereenkomst met een overkoepelende huurdersorganisatie. Een hand vol huurdersorganisaties uit ons regionale werkgebied heeft die koepel ooit gevormd. Ieder vaardigt enkele leden af naar de ledenraad. Die ledenraad...