Platform Control & Compliance

Platform Control & Compliance

De invoering van de nieuwe Woningwet heeft een grote impact gehad op het functioneren van de controller binnen een corporatie. In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, waaronder de effectiviteit en de efficiency van de organisatie. Deze wettelijke formulering geeft u als controller in de praktijk veel ruimte. De keerzijde van deze ruime definitie is echter dat het onduidelijk is welke werkzaamheden nu wel en niet tot uw takenpakket behoren.

Hoe geeft u invulling aan uw rol als onafhankelijk controller? En wat is uw rol in het verbeteren van de interne beheersing, zodat uw organisatie in control is en handelt conform de wetgeving? Kennis delen met vakgenoten en leren van elkaars ervaringen is dan leerzaam!

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties

Om controllers, bestuurssecretarissen en compliance officers te ondersteunen in hun functie en ontwikkeling organiseert ons opleidingszusje Finance Ideas Academy het Platform Control en Compliance.


Informatie aanvragen