Platform Projectleiders

Platform Projectleiders

Het platform Projectleiders komt 2x per jaar bijeen op ééndaagse platformbijeenkomsten.

Het platform heeft inmiddels een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als projectleider (onderhoud/renovatie/planmatig onderhoud/nieuwbouw) bij een corporatie of vastgoedorganisatie.

De groep bepaalt zelf de thema’s. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Maar ook wordt aandacht besteedt aan casuïstiek uit de eigen dagelijkse praktijk waarbij deelnemers elkaar collegiale feedback geven.

Kennis delen én vermenigvuldigen!

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


Een selectie van recent besproken onderwerpen:

 • Aanbesteding uitvoeringsactiviteiten
 • Aannemers, opdrachtnemers en samenwerkingspartners
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Persoonlijke ontwikkeling en leidinggeven aan projecten
 • Proces- en risicobeheersing
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Moderne contractvormen: resultaat gerichte samenwerking/ UAV-GC
 • Uitvraag in plaats van een bestek
 • Aandachtspunten bij aanbesteden / Digitaal aanbesteden
 • Inkoopstrategieën
 • PVE rond projecten
 • MJOB :Begroten op woning- of complexniveau?
 • Conditiemeten NEN2767
 • MJOB en strategisch voorraadbeheer
 • Valkuilen bij externe partners
 • Projectvoorbereiding
 • Contractbeheer
 • Conceptwoningen
 • Epa-labeling Vabi/EPC/Epaview
 • Uitwerking warmtewet
 • Stroomversnelling - nul op de meter
 • Brandveiligheidsvoorschriften/gebruiksmelding en -vergunningen
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Onderhandelings- en beïnvloedingsvaardigheden
 • Van leiding krijgen naar de leiding nemen

Informatie aanvragen