Platform Managers Planmatig Onderhoud

Platform Managers Planmatig Onderhoud

Het platform Managers Planmatig Onderhoud komt 2 x per jaar bijeen op tweedaagse platformbijeenkomsten. Het platform heeft een landelijke dekking en bestaat uit deelnemers die allen werkzaam zijn als manager planmatig onderhoud bij een woningcorporatie of  in een nauw gerelateerde functie.

De groep bepaalt zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De deelnemers selecteren en presenteren casuïstiek uit de eigen praktijk en geven elkaar daarop advies en feedback.

PE punten voor uw ontwikkeling

Deelnemen aan het platform draagt direct bij aan uw eigen ontwikkeling. Daarom zijn platforms ook goede ontwikkelactiviteiten en ontvangen deelnemers bij deelname PE punten. Het aantal PE punten wordt op basis van het inhoudelijk programma vastgesteld.


PE punten ontwikkeling corporaties


Recente onderwerpen op de bijeenkomsten waren o.a.:

 • Modellen en instrumenten
 • Energiebeleid
 • Gemengd beheer (VvE)
 • Nieuwe bouwbesluit
 • Veiligheid, gezondheid milieu
 • Asbestverwijderingsbesluit Asbest
 • Bedrijfsvoering en procesbeheersing
 • Systeemgerichte contractbeheersing
 • Lean management game
 • Benchmark en dashboards
 • Managen van veranderingen
 • Capaciteitsplanning
 • Bezuinigen
 • Resultaatgericht onderhoud
 • SWOT inkoop
 • Klantgestuurd werken
 • Ketensamenwerking
 • Duurzaamheid
 • Basisregistratie
 • Processen bij renovatie en investeringsprojecten
 • Databeheer/ informatievoorziening
 • Eenheidsprijzen
 • Gezamenlijk inkopen
 • Regisserend opdrachtgeverschap
 • Leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling
 • Strategische personeelsplanning
 • Arbeidsmarkt
 • Persoonlijkheid en omgaan met veranderingen
 • Persoonlijk leiderschap met DISC

Informatie aanvragen