Blog

6 gouden tips voor omgaan met agressie

6 gouden tips voor omgaan met agressie

Agressie is er, dat kunnen we niet ontkennen. Maar in de huidige tijd met toenemende polarisatie en combinatie van crises, lijken de lontjes van sommige mensen wel heel erg kort geworden. Voor zover er nog lontjes zijn...

Ook agressie op werkvloer neemt enorm toe. Veel medewerkers melden dat ze agressief worden benaderd, en ook veel zeggen vaker dan voorheen te maken te hebben met fysiek geweld. En bijna iedereen ervaart de korte lontjes.

Toename agressie ook bij corporaties merkbaar

Ook bij corporaties wordt de toename van agressie gemerkt. De vorm en uiting hiervan kunnen heftiger zijn naarmate de situatie verder escaleert. Aan agressief gedrag kunnen we gelukkig wel wat doen. We kunnen de omgeving goed inrichten met bijvoorbeeld glazen spreekkamers en minder gebruik van stimulerende en activerende kleuren. Technische middelen zoals noodknoppen kunnen worden ingezet en protocollen kunnen worden opgesteld. 

Maar de belangrijkste sleutel bij agressie blijft wel het eigen gedrag. Want door ons eigen gedrag af te stemmen op het gedrag van de agressor, wordt agressie in de meeste gevallen hanteerbaar. En dat is te leren.

Trainen in omgaan met agressie is altijd al belangrijk geweest voor corporaties. Maar vooral nu, in een sterk veranderde tijd waar normen en waarden verschuiven en waar grenzen van betamelijk en onbetamelijk minder zichtbaar zijn, zien we dat agressie en de uitingen hiervan zich steeds meer beweegt richting geweld. En de korte 'lontjes' helpen daar niet bij.

Regels hanteren en inzicht in eigen gedrag

Bij omgaan met agressie gaat het niet alleen om de regels te hanteren (verbieden) en de bepalingen die ons hierbij helpen (toelaatbaar en niet toelaatbaar gedrag), maar ook het inzicht in eigen functioneren (gedrag) in situaties waar sprake is van agressief gedrag. Dat is de basis die je leert in een training omgaan met agressie.

Door te oefenen zijn nieuwe reflexen en reacties op agressie "in te trainen” zodat dat we niet in elke situatie primair handelen maar met deze nieuwe reflexen weerstand kunnen bieden aan bedreigende situaties. En weten welke handelingen nodig zijn om adequaat de situatie onder controle te krijgen of te houden. Oefeningen, met daarbij behorende theorie, helpen ons grenzen aan agressief gedrag te geven en inzicht geven in onze eigen stress reacties (adrenaline).

Wat kun je zelf doen voor het omgaan met agressie?

In de training omgaan met agressie verkennen we ook de grenzen van agressie en geweld. Waar kunt u zich weerbaar opstellen en hoe kunt u een situatie de-escaleren. Vooral om agressie te voorkomen. Want uiteindelijk is het voorkomen van agressie het allerbeste medicijn.

In het geval u toch te maken krijgt met agressie geven we u nog graag onze 6 gouden tips:

  1. Herken agressief gedrag en zet uw vaardigheden in
  2. Zorg altijd voor voldoende ruimte tussen u en de agressor
  3. Geef uw grens tijdig aan en stel vragen waardoor de agressor even moet nadenken
  4. Geef ruimte aan frustratie-agressie en vertel wat u wel en wat u niet kunt doen
  5. Stel de agressor voor de keuze: of u stopt met dit gedrag of ik beëindig het gesprek
  6. Zorg voor een veilige werkomgeving met de directe mogelijkheid hulp in te roepen

Cornelis Schenk, Kjenning
Trainer Omgaan met agressie

Datum: 02-01-2024

Delen: