Blog

“Wij passen de leergang Sociale Projectbegeleiding meteen toe in de praktijk”

Manager Wonen Josefien Hesen en  woonconsulent Melanie Evers van Volksbelang staan voor een aardige uitdaging.  De corporatie heeft behoorlijk wat woningen die gerenoveerd/verduurzaamd moeten  worden.  “Vandaar dat wij in 2022 hebben  besloten om al onze consulenten de leergang Sociale Projectbegeleiding  te laten volgen”, zegt Josefien. “Want zo’n traject vraagt om verdiepende  kennis, zeker als je het in eigen hand wilt houden.”

Wat gebeurt er bij jullie dan?

Josefien: “Zo’n zeventig woningen worden op korte termijn gerenoveerd. Denk daarbij aan nieuwe dakkapellen, isolatie, nieuwe voordeuren. Alles wat aan de buitenkant zit pakken we aan. De binnenkant is meer vraaggestuurd, dat wil zeggen dat de bewoner zelf kan aangeven of bepaalde zaken in zijn woning wil laten renoveren. Die twee stromen hebben we bewust gescheiden om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Eerst moet de buitenkant af, en daarna mag eventueel de binnenkant.”

Wat hield de leergang precies in?

Melanie: “De docent nam je echt mee de diepte in. We leerden van alles over de soorten onderhoud die er zijn, en de sociale en juridische aspecten waar je tijdens zo’n traject mee te maken krijgt. We kregen allerlei eye-openers voorgeschoteld die we goed konden meenemen in de praktijk.”

Want hoe pas je het geleerde toe in die praktijk?

Melanie: “Het was handig dat de leergang parallel liep met ons eigen project. Ik kon dus meteen zien of hetgeen de theorie zei ook echt aansloot op de praktijk. Zo werd ik tijdens het project bewonersbegeleider, en wist ik meteen dat ik bijvoorbeeld moest denken aan een sociaal plan. We zaten ook in een spannende fase van het project, het ophalen van 70 procent. Dat wil zeggen dat je van 70 procent van de bewoners toestemming krijgt om het plan uit te voeren, anders moet het plan herzien worden. Als er bijvoorbeeld weerstand is, geeft de training ook genoeg handvatten om daarmee om te gaan. Met bewoners in gesprek gaan, hun rechten en plichten kennen of indien noodzakelijk het opstarten van juridische procedures en weten hoe en waar je moet aankloppen.”

Wat kun je nog meer in de praktijk gebruiken?

Melanie: “Ik heb vooral veel handvatten gekregen om het proces goed inzichtelijk te krijgen en bij wie ik moet zijn om te overleggen of zaken uit te vragen. Zo is er vanuit de aannemer veel gelegenheid voor overleg. Ook kan ik in bepaalde situaties meteen mijn map erbij pakken en zien hoe ik moet handelen, bijvoorbeeld bij weerstand of verhuisvergoedingen.” Josefien voegt toe: “We gaan nu fase vier in van het project en we leggen dan wat we uit de leergang hebben geleerd recht langs onze eigen praktijk. Op die manier willen we het proces meer op onze eigen manier vormgeven en de regie behouden. Je hebt een duidelijke stip aan de horizon waar je samen naartoe werkt.”

Zijn er zaken uit de praktijk die je graag aan de leergang toegevoegd wilt zien?

Melanie: “Ja, er zou meer gespreid aandacht mogen zijn voor zaken als huurrecht. Dat onderwerp wordt in de leergang best snel behandeld en het is voor ons als woonconsulent toch wel lastige stof. Maar verder is alles aan bod gekomen op de manier die voor ons behapbaar was. Ik vond het een hele leuke en nuttige leergang!”

Meer weten over deze leergang?

Tijdens de leergang Sociale Projectbegeleiding frist u uw kennis van het huurrecht rondom renovatie- en herstructureringsprojecten op en wordt u meegenomen in de meest gangbare en actuele werkvormen in projectbegeleiding. De leergang biedt een verdieping op de eendaagse training Sociale  Projectbegeleiding.


Datum: 17-10-2023

Delen: