Opzichter Dagelijks Onderhoud

8 (38 reviews)

De dagelijkse praktijk van toezicht op reparatieverzoeken

7 dagen zonder avondprogramma inclusief 1 praktijkdag (14 dagdelen)
56 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na Opzichter Dagelijks Onderhoud

  • U kent het onderscheid tussen huurders- en verhuurdersonderhoud zoals wettelijk vastgelegd.
  • U kent de onderhoudsproblemen die voortkomen uit oude bouwtechnieken.
  • U kent uw positie in het bedrijf en de processen.
  • U kunt inspecties goed vertalen in heldere opdrachten.