Blog

Succesvol fuseren: een hele uitdaging!

Wanneer twee corporaties fuseren, komt daar veel bij kijken. Kennis van buitenaf kan een welkome aanvulling zijn om een fusie te laten slagen. “Je kunt als corporatie nu eenmaal niet alles weten”, aldus interim directeur-bestuurder en fusiebegeleider Marcel Meulen. Hij begeleidde de raad van toezicht van ’t Goede Woonhuys gedurende het fusietraject met Gooi en Omstreken.

Een fusietraject begeleiden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Dat kan iedere keer weer anders zijn. De ene keer heeft een organisatie behoefte aan alleen ondersteuning op juridisch vlak, de andere keer ook op het personele vlak.”

Lijkt me helemaal niets. Zoveel hoofden, zoveel zinnen…

“Het is ontzettend leuk werk. Jarenlang ben ik directeur-bestuurder in vaste dienst geweest bij corporaties. Sinds 2012 ben ik interim directeur-bestuurder, docent en fusiebegeleider. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om corporaties te helpen bij (fusie)vraagstukken.

Bij fusies stuit je regelmatig op weerstand – niet zo raar overigens want er gebeurt nogal wat. Ik vind het mooi om zaken die spelen behapbaar, beheersbaar en overzichtelijk te maken voor de betrokkenen. Zo bouw je een band op met mensen, voelen zij zich gehoord. Dat is essentieel, want mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie.”

Dat deed u ook bij ’t Goede Woonhuys?

“In het geval van ’t Goede Woonhuys betekende het dat ik als fusiebegeleider de raad van toezicht (RvT) adviseerde tijdens het fusietraject. Dat gaat dan over zaken als voorwaarden, onderhandelingen voeren, het beoordelen van de fusiedocumenten, een goede inrichting van het bestuur en het toezicht (governance), et cetera. Al deze zaken wikkel je niet op een achternamiddag tijdens een vergadering af. Ze zijn complex en vereisen kennis van de materie.”

Konden ze dat niet zelf?

“Leden van raden van toezicht hebben die specialistische kennis niet altijd in huis. Dat kan ook bijna niet omdat een fusie heel ingewikkeld is, er komt veel bij kijken. Toch is een raad van toezicht uiteindelijk wel verantwoordelijk, zeker ook juridisch, voor de beslissingen die genomen worden. Dan is het in het belang van de organisatie om externe kennis in te schakelen. De RvT van ’t Goede Woonhuys was zich terdege van bewust van hun verantwoordelijkheid en zocht naar externe input. Kjenning kon daarin een rol spelen - hun netwerk is groot - en bracht vraag en aanbod zogezegd bij elkaar.”

Iedereen blij?

“De fusie is inmiddels afgerond en ’t Goede Huys en Gooi en Omstreken zijn nu één corporatie die de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet. Mij geeft het veel voldoening dat ik mijn steentje hieraan heb kunnen bijdragen. De maatschappelijke component in mijn werk maakt het extra leuk.”

Datum: 22-11-2019

Delen: