DISC-profiel

Het start met inzicht in uw eigen gedragsstijlen!

Het DISC-model leidt tot een Persoonlijk Stijl Profiel dat inzicht geeft in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe gaat u onder druk om met bepaalde situaties? Wat is uw stijl van communiceren en wat zijn uw onbewuste drijfveren?

Het model onderscheidt hierbij vier fundamentele temperamenten. Ook al laten we alle vier de temperamenten zien in ons gedrag, één temperament is het sterkst aanwezig in combinatie met een ander temperament. Deze combinatie bepaalt sterk ons gedrag. DISC beschrijft uw natuurlijke gedragsstijl en geeft u tips in communicatie en inzicht in uw valkuilen.

Kjenning is gecertificeerd gebruiker van het DISC-model. DISC is een uitstekend instrument bij het adviseren, coachen en trainen op het persoonlijke vlak. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.

Natuurlijk gedrag en gewenst gedrag
De Persoonlijke Stijl Analyse meet de combinatie van het primaire en secundaire temperament. Dat laat u zien als er sprake is van een bepaalde druk, als de omstandigheden minder gunstig zijn. Dan keert u terug naar uw natuurlijk gedrag. Ook wordt uw gewenst gedrag gemeten. Dit laat u zien als u in uw goede doen bent. Als er sprake is van gunstige omstandigheden. U bent dan goed in staat om uw gedrag af te stemmen en laat "gewenst gedrag" zien. In uw DISC-profiel ontdekt u ook hoeveel energie u stopt in het aanpassen van uw gedrag.

Wat levert DISC u op?

  • Prettiger en effectiever samenwerken en leven met anderen.
  • Effectiever omgaan met conflicten.
  • Handvatten voor zelfmanagement.

Ook met het team mogelijk

DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Voor de leidinggevende ontstaat inzicht in de meest passende stijl van leidinggeven en de ontwikkelpunten en valkuilen van het team. Ook geeft het team-DISC-profiel beeld van de aanwezige gedragsstijlen. Zitten er veel teamleden in hetzelfde kwadrant of zijn ze juist meer gelijkmatig verdeeld over de kwadranten?

Goed of slecht bestaat niet. Maar de samenstelling van het team heeft wel effect op de onderlinge samenwerking en communicatie.Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Wilt u de mogelijkheden voor uzelf, uw team of uw organisatie bespreken?