Bouwkunde voor niet-bouwkundigen

Een uitgebreide basiskennis van techniek, het bouwproces en de regelgeving

 • Startgarantie

'Is dit technisch in orde of niet?'
 'Kan ik dit, volgens ons zav-beleid, accepteren of niet?'
 ‘Hoe kan ik dit het best aanbesteden?’

‘Hoe ziet het bouwproces eruit en welke wet- en regelgeving is bij dit bouwproces relevant?’

De antwoorden op deze vragen en zelf goed om kunnen gaan met technische- en bouwkundige zaken komen aan de orde in deze cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen. Deze cursus biedt een stevige kennismaking op de gebieden bouwkunde, installatietechniek en bouwprocessen.

De trainer zet de belangrijkste bouw- en installatietechnische basiskennis en terminologie helder uiteen tijdens de cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen. Hiernaast wordt uitvoerig stilgestaan bij het bouwproces, de betrokken partijen en de relevante wet- en regelgeving. Dat gebeurt vanuit het perspectief dat u dagelijks met uw klanten daarover wilt kunnen praten en een goede gesprekspartner wilt zijn van uw technische collega's zonder daarbij zelf een technicus te hoeven zijn. De noodzakelijke theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld.

Centraal in de cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen staan uw werkpraktijk en uw vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de cursus aan de orde komen.

Let op: Aangegeven verblijfkosten zijn zonder optionele overnachting

Vooraf aan de cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen volgt u onze (korte) e-Learning module Techniek voor niet-technici. Hiermee doorloopt u de theorie met heldere, interactieve cases. Op de trainingsdagen van de cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen worden veel praktijksituaties behandeld. Zonder moeilijke woorden en met leuke, aansprekende voorbeelden.

Programma

 • Typen huizen en andere gebouwen
 • Diverse onderdelen van een woning
 • Bouw- en constructiemethoden
 • Installaties
 • Bouwfysica
 • Bouwkundig jargon
 • Bouwproces
 • Aanbesteding
 • Bestek en tekeningen: tekening lezen
 • Bouwen voor speciale doelgroepen
 • Bouwregelgeving
 • Arbo en milieu
 • Asbest
 • Eisen van deze tijd en onderhoudsgebreken
 • Van bouwen naar beheren, onderhouden, renoveren, in stand houden naar slopen: het bouwproces
 • Praktijkbezoek

Leerresultaten

 • U kent op elementair niveau alle noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische aspecten, die nodig zijn voor uw werk en u hebt hiermee praktijkkennis opgedaan.
 • U kent de technische vakterminologie van woningen.
 • U kunt op elementair niveau technische tekeningen lezen.
 • U kent de belangrijkste onderdelen van het bouwproces en het beheer van onroerend goed.
 • U kent de complexiteit van het bouwproces en het beheer en onderhoud van onroerend goed
 • U realiseert zich dat bouwkunde geen exacte wetenschap is.
 • U hebt inzicht in bouwwetgeving, asbestsanering en arbovoorschriften.

Voor wie?

Medewerkers (verhuurmakelaars, woonconsulenten, klantadviseurs, gebiedsconsulenten, baliemedewerkers, callcentermedewerkers, medewerkers financiële afdeling en dergelijke) zonder technische achtergrond, die een goede en bredere basiskennis van techniek zoeken.

Deze cursus bouwkunde voor niet-bouwkundigen is ook uitermate geschikt voor gebouwbeheerders, facilitair managers, medewerkers huishoudelijke dienst en klantadviseurs zonder technische achtergrond en buiten de corporatiesector, die een goede basiskennis van bouwkunde en techniek zoeken. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

 • Startgarantie

 • 13 en 14 februari en 12 en 13 maart 2020, omgeving Amersfoortvolgeboekt
 • 25 en 26 mei en 22 en 23 juni 2020, omgeving Amersfoortnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 28 en 29 september en 26 en 27 oktober 2020, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

BrabantWonen: de reorganisatie had veel impact. Een trainingstraject volgde.

Een training op maat op het vlak van communicatie, klantgerichtheid en groepsontwikkeling. Theorie en praktijk met speelse elementen!De medewerkers van de twee afdelingen Klant Informatie Centrum van BrabantWonen werden door een reorganisatie samengevoegd tot één afdeling. Debby Kuijpers, senior kla...

‘Ik heb lekkage’ En dan?

Medewerkers van de servicedesk van woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep volgden de training Reparatieverzoeken en integrale veiligheid. Deelnemer Sheila Jochems: “Het is prettig om meer technische kennis te hebben om zo beter en sneller reparaties en verzoeken op de juiste manier uit te kunnen ze...

De Woning APK van NTA8025 naar NEN8025

Op de weg heeft de APK keuring gezorgd voor een verbetering van de veiligheid. Boven de woningmarkt dreigt al jaren dat er ook zo’n APK voor woningen verplicht gaat worden. Tot op heden is het zover niet gekomen. Heel cynisch gesteld, lijkt het wachten op een groot incident, te wijten aan onveilige...

Goede adviezen kunnen geven bij schimmelvorming

Niemand zit te wachten op vocht, of erger nog, schimmel in huis. Toch hebben veel huurders ermee te maken. “Lefier wil dit adequaat afhandelen, voortijdig signaleren en goede adviezen geven”, aldus Henk Lambeck, manager Gebiedsteam. En dus werd de training Vocht en Schimmel gevolgd door een groot aa...

“Ik ben er voor de héle wijk”

Onlangs volgde Martien Schepers de praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester. Waarom? Omdat hij na 37 jaar een carrièreswitch maakte. “Ik was klaar met mijn werk in de techniek, ik wil werk doen waar ik blij van word”, aldus de kersverse buurtbeheerder bij Laurentius.Wat deed u die 37 j...

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Wo...

“De platformapp is superhandig en praktisch”

Judith Jacobsen, klantmanager bij Pré Wonen, kijkt graag verder dan alleen intern. Hoe is het klantcontact ingericht bij andere corporaties, welke ontwikkelingen zijn er nu en in de toekomst, et cetera. “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en kennis te delen.”Klantcontactcenter. Ik denk met...

Schimmel in woningen wordt corporaties verweten

Nu de zomer voorbij is en de koude periode weer voor de deur staat neemt ook het aantal klachten over vochtige schimmelwoningen weer toe. De problematiek rondom schimmel in woningen is ook in Den Haag aangezwengeld. De verwijtende vinger wijst naar de corporaties, maar is dat wel terecht?Ontstaan va...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

APK voor woningen: verantwoordelijk zijn of voelen?

Om prettig te kunnen wonen zijn in woningen veel verschillende installaties aangebracht. De een is belangrijker dan de andere. Sommige veroorzaken bij disfunctioneren zelfs een gevaarlijke situatie."Installaties worden ingewikkelder, slimmer maar ook steeds meer van elkaar afhankelijk. Maar door fin...

De afmetingen van het toilet zijn belachelijk

Rennend van de ene afspraak naar de volgende tref ik in de wandelgangen een verhuurmakelaar. Of ik iets kan zeggen over de eisen aan een toiletruimte. Er speelt een vraag bij een verhuurdossier. De huurder heeft klachten over de afmetingen van het toilet van de huurwoning (uit 1948).De stelling van...

Delen: