Appartementsrecht Basis

Haal alles uit het appartementsrecht en het modelreglement

Als VvE-beheerder krijgt u te maken met het appartementsrecht. Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten. Bent u op zoek naar extra kennis over appartementsrechten en de jurisprudentie daarover?

Deze cursus Appartementsrecht biedt u een stevige basis in het appartementsrecht, het modelreglement en veelvoorkomende uitzonderingen daarop.

Programma

  • Bestuderen van het appartementsrecht
  • Bestuderen van de modelreglementen
  • Uitzonderingen in reglementen
  • Toepassen van casuïstiek

Leerresultaten

  • U kent de uitzonderingen in het appartementsrecht.
  • U kent de diverse modelreglementen.
  • U kunt het appartementsrecht en de modelreglementen toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden.
  • U kunt ingewikkelde problemen of vragen oplossen voor de VvE’s.

Voor wie?

VvE-beheerders of medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden veel met VvE’s te maken hebben en die zich meer willen verdiepen in het appartementsrecht en de jurisprudentie.

Data

  • 1 oktober 2020, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Klachten: wat komt er allemaal bij de behandeling kijken?

Friese woningcorporaties hebben de behandeling van klachten in handen gelegd van de Provinciale Klachtencommissie Sociale Huursector Fryslân. Deze commissie volgde onlangs een training rondom klachtrecht bij Kjenning. “Wij hadden behoefte aan verdieping van onze kennis rondom dit onderwerp”, aldus v...

De corporatie als groot-eigenaar in de VvE: wat is haar rol?

Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een groot-eigenaar in VvE’s? Wooncompagnie wilde meer kennis op dit vlak. Coördinator Conny Kamerling volgde detraining De groot-eigenaarsrol in de VvE: “Het was praktisch, toegankelijk en interactief. Precies wat we voor ogen hadden.”Waarom dez...

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Delen: