Appartementsrecht Basis

Haal alles uit het appartementsrecht en het modelreglement

Als VvE-beheerder krijgt u te maken met het appartementsrecht. Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten. Bent u op zoek naar extra kennis over appartementsrechten en de jurisprudentie daarover?

Deze cursus Appartementsrecht biedt u een stevige basis in het appartementsrecht, het modelreglement en veelvoorkomende uitzonderingen daarop.

Programma

  • Bestuderen van het appartementsrecht
  • Bestuderen van de modelreglementen
  • Uitzonderingen in reglementen
  • Toepassen van casuïstiek

Leerresultaten

  • U kent de uitzonderingen in het appartementsrecht.
  • U kent de diverse modelreglementen.
  • U kunt het appartementsrecht en de modelreglementen toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden.
  • U kunt ingewikkelde problemen of vragen oplossen voor de VvE’s.

Voor wie?

VvE-beheerders of medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden veel met VvE’s te maken hebben en die zich meer willen verdiepen in het appartementsrecht en de jurisprudentie.

Data

  • 1 oktober 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Ook deze week weer is de huizenmarkt volop in het nieuws. Zo meld het kadaster maandag dat sinds 2009 het aantal verkopen in de eerste twee maanden nog niet zo hoog was geweest.Dezelfde dag was het bericht te lezen dat woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht de huur fors verhogen om de verhuurders...

Geen twijfel: VvE valt onder Warmtewet

Sommige Verenigingen van Eigenaren denken dat de Warmtewet niet op hen van toepassing is. Dit is wishful thinking. De wet en de toezichthouder zijn duidelijk, de VvE is warmteleverancier in de zin van de Warmtewet. Er zijn knelpunten tussen beide regelingen, maar die kunnen worden opgelost. Op grond...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit. Allerlei partijen worden...

Delen: