Groot-eigenaar in de VvE

Vervul een actieve rol!

 • Startgarantie

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe VvE’s ontstaan. Deze cursus belicht de specifieke positie van de groot-eigenaar in de VvE en besteedt aandacht aan de taken van bestuur en beheerder. Omdat de afgevaardigde meerdere 'petten' kan hebben: verhuurder, groot-eigenaar, beheerder gaan we ook in op de aspecten waarmee u als afgevaardigde van de groot-eigenaar rekening moet houden: mandaat, positie en stemgedrag tijdens de algemene ledenvergadering.

Zoekt u een stevige basis over alle aspecten rondom VvE’s en VvE-beheer? Kijk dan bij de opleiding VvE-beheerder.

Aanpak

Deze opleiding biedt een uitstekende basis om een actieve rol te vervullen in de VvE en tijdens vergaderingen en is dan ook een aanrader voor elke groot-eigenaar van een VvE! Tijdens de opleiding wordt inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij het beheren van een VvE. En wat de rol precies is van een groot-eigenaar. Hoe stel je je op in de vergadering? Hoe vertaal je het beleid van de organisatie naar de VvE’s?

Programma

Dag 1

Appartementsrecht de basis

 • Bestuderen van het appartementsrecht
 • Bestuderen van de modelreglementen
 • Toepassen van casuïstiek

De Algemene Ledenvergadering

 • De ALV
 • Voorbereiding van de ALV en te bespreken stukken
 • Stemverhoudingen
 • Toepassen van casuïstiek
Dag 2

Lezen jaarstukken en servicekosten

 • Lezen en interpreteren jaarbegroting
 • Lezen en interpreteren jaarrekening
 • Begroting en methodieken
 • De opbouw van diverse reserves
 • Kascontrolecommissie
 • Afrekenbare servicekosten

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

 • Het meerjarenonderhoudsplan lezen en interpreteren
 • Belangrijke onderdelen en kwaliteitsinspectie
 • Dagelijkse niet-planmatige kosten
 • MJOP versus het noodzakelijke onderhoud
 • MJOP versus Strategisch Voorraad Beleid van de groot-eigenaar
 • Toepassen van casuïstiek

Leerresultaten

 • U hebt basiskennis van het appartementsrecht en kunt dit toepassen voor u als groot-eigenaar.
 • U kent de diverse modelreglementen en kunt dit toepassen voor u als groot-eigenaar.
 • U kent het belang van het meerjarenonderhoudsplan en kunt dit lezen en interpreteren.
 • U kunt jaarstukken zoals de jaarrekening en de begroting lezen.
 • U weet wat de Algemene Ledenvergadering (ALV) inhoudt en hoe deze in haar werk gaat.
 • U kent het belang van de ALV en kunt deze goed voorbereiden.

Voor wie?

Iedereen die meerdere appartementen binnen de VvE bezit of die de eigenaar vertegenwoordigt, en medewerkers die binnen het bedrijf van een groot-eigenaar te maken hebben met VvE's.

Data

 • Startgarantie

 • 24 september en 8 oktober 2019, omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Presenteren tijdens bewonersbijeenkomsten: help!

Als medewerker Wonen is Elke Geurts van woningcorporatie De Huismeesters aanspreekpunt voor bewoners. Soms zijn dat een-op-eengesprekken, soms gaat ze in gesprek met een groep bewoners.De training Bewonersbijeenkomsten gaf haar een goede basis. “Ik weet nu: ik heb de kennis, dus het komt wel goed.”C...

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Ook deze week weer is de huizenmarkt volop in het nieuws. Zo meld het kadaster maandag dat sinds 2009 het aantal verkopen in de eerste twee maanden nog niet zo hoog was geweest.Dezelfde dag was het bericht te lezen dat woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht de huur fors verhogen om de verhuurders...

Bent u ook een vergadertijger?

Nou, we mogen wel een geheimpje verklappen: de meeste mensen zijn géén vergadertijders! Die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken als het om vergaderen gaat.Een vergadering gaat al veel efficiënter en plezieriger als alle betrokkenen inzicht hebben in de onderliggende krachten. In elke vergade...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit. Allerlei partijen worden...

Delen: