Huurders en Eigenaren in één complex

Gemengde complexen? Geen probleem!

Met de verkoop van (een deel van de) appartementen in een complex verandert er meer dan dat de woning een nieuwe eigenaar heeft. U krijgt te maken met een Verenigingen van Eigenaren; een VvE. Er ontstaan dan ook nieuwe situaties bij bijvoorbeeld reparatieverzoeken, overlastzaken, leefbaarheid of huismeesterschap.

Als u in uw dagelijkse werk te maken heeft met complexen waar eigenaren én huurders wonen dan is deze cursus een must. In korte tijd leert u wat een VvE nu precies inhoudt en wat dat betekent voor de corporatie en uw eigen werkzaamheden. 

Aanpak

De ochtend staat in het teken van wat een VvE inhoudelijk omvat. De regels binnen VvE´s, de rol van de corporatie, de Algemene Ledenvergadering van de VvE en een stukje appartementsrecht. De middag wordt besteed aan de dagelijkse praktijk: hoe kunt u omgaan met de VvE en wat zijn zaken die de corporatie moet regelen.

Programma

 • Structuur van een VvE
 • Appartementsrecht
 • Meerderheidspositie
 • Kosten toerekenen
 • Huishoudelijk reglement en huurreglement afstemmen
 • Kennis en ontwikkelingen in het veld (praktijk)

Leerresultaten

 • U hebt inzicht in het fenomeen VvE en wat dit betekent voor de corporatie en uw eigen werkzaamheden.
 • U kent de verschillen tussen huurders en eigenaren in een complex.
 • U kent de rollen van de VvE en de corporatie bij bijv. overlast.
 • U kent de meest voorkomende knelpunten bij huurders en eigenaren in één complex.
 • U weet hoe knelpunten op te lossen en zo mogelijk te voorkomen.

Voor wie?

Corporatie medewerkers die in hun (dagelijkse) werkzaamheden te maken hebben met VvE's.

Data

 • 25 maart 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 14 september 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 2 december 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Een-op-een customized VvE-training: snel en gericht kennis verwerven met maatwerk

Splitsingsakte, jaarrekening, appartementsrechten, gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten. Allemaal zaken die aan de orde kwamen tijdens de een-op-een online customized training die Mieke van der Kwast, vertegenwoordiger Eigenaar bij Eigen Haard, volgde. “Ik kijk nog regelmatig...

VvE-beheerder: wat is je rol als corporatie?

VvE-beheerder Mirella van der Voort van Vestia en manager VvE Paul Bouwhuis van Staedion zitten samen in het platform VvE Strategie & Beleid.Dit platform komt 3 keer per jaar bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.“Het is interessant en leerzaam om te zien hoe anderen zaken aanpakken.”Doen...

De corporatie als groot-eigenaar in de VvE: wat is haar rol?

Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een groot-eigenaar in VvE’s? Wooncompagnie wilde meer kennis op dit vlak. Coördinator Conny Kamerling volgde detraining De groot-eigenaarsrol in de VvE: “Het was praktisch, toegankelijk en interactief. Precies wat we voor ogen hadden.”Waarom dez...

Bewonersbijeenkomsten zónder klotsoksels?

bewonersavond corporatie voorbereiden

Natuurlijk begin je goed voorbereid aan je presentatie over de renovatie bij de bewonersbijeenkomst. Maar dan gebeurt het: Er ontstaat een gespannen sfeer in de groep en de mensen in de groep zitten dus echt niet te wachten op je boodschap… Wat je ook zegt, het komt niet aan.En ja hoor. Dan is er we...

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Geldt burenrecht ook voor huurders?

In de Nederlandse wetgeving bestaat een onderdeel dat zich (geheel) richt op buren: het zogenaamde burenrecht. De regels van burenrecht hebben vaak te maken met (het voorkomen van) hinder. Het burenrecht regelt bijvoorbeeld zaken als: de minimale afstand van beplanting tot de erfgrens, het afscheide...

Waarom veel woonconsulenten achter de feiten aanlopen

En wat eraan te doen valt...De kerntaak van de woonconsulent is het uitvoeren van Sociaal Beheer. Sociaal beheer bestaat uit allerlei activiteiten om de kwaliteit van het wonen op peil te houden en te verbeteren. Activiteiten die gericht zijn op het handhaven van woonregels en het aanpakken van over...

Uw sociale huurwoning als vakantiewoning

Als ik het komende weekend een leuke stedentrip voor 2 personen wil boeken, dan biedt internet een ruime keuze aan fijne hotelaccommodaties. Naast hotels is er tegenwoordig echter ook een groot aanbod van particuliere aanbieders van overnachtingsplekken. Op websites zoals airbnb en wimdu kan iederee...

Delen: