VvE-beheerder

9 (66 reviews)

Een goed fundament voor de beheerder

3 x 1 dag zonder avondprogramma
21 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na VvE-beheerder

  • U kent de rol en functie van de VvE Beheerder, de ALV en de eigenaren.
  • U hebt kennis van het appartementsrecht in relatie tot het VvE-beheer.
  • U hebt inzicht in de essentiële juridische aspecten van VvE's en de gevolgen daarvan voor uw rol.
  • U kunt stukken zoals de jaarrekening, de financiële en meerjarenonderhoudsbegroting lezen.