Duurzaamheid in de praktijk

Hoe legt u het uit aan de bewoners?

De meeste corporaties zijn bezig hun woningen te verduurzamen. Dat gebeurt o.a. door de woningen energiezuinig te maken met zonnepanelen, zonneboilers en isolatie. Deze energiezuinige maatregelen leveren de bewoners het meeste voordeel op als ze er goed mee omgaan. Als bijvoorbeeld vakman of woonconsulent krijgt u regelmatig vragen van de klant over deze duurzame aanpassingen in de woning. Dan is het belangrijk om te weten wat de verschillende energiezuinige aanpassingen inhouden, hoe die eruit zien en hoe bewoners deze het beste kunnen gebruiken.

In deze eendaagse training Duurzaamheid in de praktijk leert u de meest toegepaste energiemaatregelen kennen. In een praktijkruimte ziet u de dagelijkse toepassingen en hoe u hiermee het meest optimale energievoordeel kunt bereiken. Ook gaat u aan de slag met de communicatie met de bewoners. Niet iedereen is namelijk meteen heel enthousiast. U leert hoe u daarmee om kunt gaan en hoe u het beste met bewoners in gesprek kunt gaan over de aanpassingen.

Programma

Algemeen

 • Duurzaamheid: Wat is dat (niet)? 

Duurzame keuzes en duurzaam gedrag stimuleren

 • Gedrag als belangrijke succesfactor
 • Overtuigen of dwingen
 • Enthousiast maken van bewoners voor duurzame maatregelen
 • Het effect van bewonersgedrag en leefstijl op energieverbruik
 • Duurzaamheidsproject of -campagne opzetten 
 • In gesprek met bewoners

Technische ontwikkelingen en (on)mogelijkheden

 • Duurzame maatregelen in de woning
 • De verschillende toepassingen
  • Voor- en nadelen van de diverse maatregelen 
  • Het meest energiezuinige gebruik
  • Isolatiemaatregelen in de eerste schil
  • Installaties 
 • Casuïstiek
  • Hulpmiddelen bij begroten en maken van keuzes
  • Verschillende maatregelen; wat kost het de bewoner en de corporatie? En wat levert het op? 

Leerresultaten

 • U weet wat duurzaamheid wel en niet inhoudt.
 • U bent op de hoogte van actueel (technische) ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden.
 • U kent voor- en nadelen van diverse maatregelen rondom duurzaamheid.
 • U bent bewust van de invloed van bewonersgedrag op het rendement van duurzame aanpassingen.
 • U weet hoe u met bewoners in gesprek kunt gaan over duurzaamheidsprojecten.

Voor wie?

Opzichters, vaklieden, woonconsulenten en andere medewerkers die met de klant in gesprek zijn over de duurzame aanpassingen in de woning. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

 • 9 februari 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 18 mei 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 25 november 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

“Ik weet nu meer van de technische kant van zaken”

Als medewerker KlantAdviesCentrum (KAC) bij Domesta, heeft Sabrina Eilert direct contact met de huurders. Daarbij komen de meest uiteenlopende vragen voorbij. Tijd om de training Techniek voor niet-technici te volgen, om zo een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de ‘beller’.Kom maar door. Waa...

Hoe werkt de volkshuisvesting in Denemarken?

Een poosje geleden begeleidde Kjenning een groep Deense volkshuisvesters, tijdens hun bezoek aan Amsterdam. Ik mocht daarbij iets vertellen over de manier waarop wij huismeesters en wijkbeheerders inzetten. Aansluitend gingen we met een wijkbeheerder naar de Kolenkitbuurt in Amsterdam.Ik vond het ee...

“De bewoner centraal stellen bij duurzaamheid is belangrijk”

Sinds twee jaar zet Antares vol in op duurzaamheid, al heeft de organisatie de jaren daarvoor zeker niet stilgezeten op dit vlak. Ric Leenders, manager Duurzaamheid, volgde de leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad: “Duurzaamheid is meer dan alleen energiezuinig bouwen”.Wat is duurzaamheid...

Komt de verplichte Woning APK met de NEN 8025?

Al tientallen jaren wordt, analoog aan de verplichte keuring van auto’s, gesproken over een algemene periodieke keuring voor woningen. Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 door een groep stakeholders de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Wo...

Weerman Reinier van den Berg over corporaties en duurzaamheid: “Er zijn nog grote stappen te zetten”

Rentmeesterschap, kwaliteit, milieu, toekomstige generaties, uitputting van de aarde: woorden die we allemaal kennen als het gaat om duurzaamheid. Wat is de rol van corporatieland als het gaat om duurzaamheid en liggen ze een beetje op koers? Die vragen stelden we aan meteoroloog Renier van den Berg...

De energietransitie: harde noodzaak maar onduidelijke koers

We staan aan de vooravond van een energietransitie. In 2050 moet onze samenleving energieneutraal zijn, dus ook alle woningen. De gevolgen daarvan zijn nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar dat zal niet al te lang meer op zich laten wachten.Het is hard nodig om de mouwen op te stropen. Alleen al...

Woningen zijn alleen echt energiezuinig met energiezuinige bewoners

Iedereen, politiek, woningcorporaties en bouwers, wil uiteindelijk naar een omgeving waar gebouwen energiezuinig zijn. Of het nu vanuit milieuoverwegingen, schaarste of afhankelijkheid van landen die beschikken over fossiele energiebronnen, of stijgende energierekeningen en zorgen over energiearmoed...

Woningcorporaties worden ten onrechte richting renovatie geduwd, maar moeten vooral zelf na blijven denken!

In het kader van het SER energieakkoord en meer recent het Klimaatakkoord in Parijs zijn er hoge verwachtingen rondom de energiebesparing die woningcorporaties in hun woningbestand gaan realiseren. Gemeentes hebben ambitieuze ambities geformuleerd om in 2050, of liever in 2030 al klimaat neutraal te...

CO2 neutraal in 2050; hoe gaat u dat aanpakken?

Energieneutraal, nul-op-de-meter of CO2 neutraal: er zijn nogal wat termen die je als corporatie om de oren vliegen als het gaat om duurzaamheid. Het vorig jaar ondertekende klimaatakkoord van Parijs is in Nederland vertaalt naar de Energieagenda.Hierin wordt gestreefd naar het CO2 neutraal maken va...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Delen: