Leergang Werken aan een inclusieve wijk

Samen-werken aan de inclusieve samenleving: iedereen doet mee

 • Startgarantie

'Achterstandswijken' terug in Nederland? Dat scenario is dichterbij dan ooit. De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftigere vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als we nu niet ingrijpen.

Buurten die al zwak waren zijn de laatste jaren nog zwakker geworden. Die conclusie volgt uit de update van het RIGO-rapport 'Veerkracht in het corporatiebezit'. Rijk en gemeenten moeten de handen ineenslaan. Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak en sluiten daar graag bij aan.

Nu is het werken aan een inclusieve wijk niet alleen een taak van de corporatie. En het is ook geen tijdelijk project, maar een continu proces dat vraagt om samen-werken met partners in de wijk zoals gemeente, hulpverleningsinstellingen en vele andere spelers. Maar het is ook veel uitproberen, ontdekken en gebruik maken van de juiste instrumenten. Dat vraagt nogal wat van uw competenties. 

Tijdens de Leergang Werken aan een inclusieve wijk leert u werken met actuele, praktische en handige tools, leert u van ervaringsdeskundigen en kunt u aan de slag met uw eigen dagelijkse praktijk tijdens opdrachten.

Programma

Dag 1: De inclusieve wijk

 • Kennismaking en toelichting opzet Leergang Werken aan een inclusieve wijk
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • De inclusieve wijk: wat is dat eigenlijk?
 • Wie spelen een rol in de inclusieve wijk
 • Uitleg huiswerkopdracht

Tussen dag 1 en 2 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 2: Het Sociaal domein en bijzondere doelgroepen

 • Het sociaal domein rollen, taken en bevoegdheden
 • Zorgfinanciering, wie betaalt wat
 • Samenwerken in het sociaal domein en binnen eigen organisatie
 • Huisvesten van bijzondere doelgroepen
 • Wetgeving m.b.t. bijzondere doelgroepen
 • Uitwisselen praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek

Tussen dag 2 en 3 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 3: Woonoverlast en woonproblemen

 • Signaleren van woonproblemen op wijkniveau
 • Instrumenten om woonproblemen aan te pakken
 • De rollen in de wijk vanuit het netwerk
 • (On)mogelijkheden vanuit wetgeving
 • Praktische tips en tools
 • Instrumenten op wijkniveau toepassen
 • Inrichting van omgeving en effect op gedrag en problematiek
 • Nudging en gedrag beïnvloeden
 • Praktijkervaringen en casuïstiek
 • Het Woonoverlast spel

Tussen dag 3 en 4 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 4: Lastig gedrag en veiligheid

 • Stigmatisering in de wijk
 • Werken aan draagvlak en draagkracht van de wijk
 • Bewoners met moeilijk gedrag en/of meervoudige problematiek
 • Rol gemeente bij de openbare orde en veiligheid
 • Gespreksvaardigheden casus en oefenen met acteur
 • Stimuleren van het meedoen in en aan de wijk
 • Eigen verantwoordelijkheid van de bewoner aanjagen en activeren
 • Benutten van potentie en kracht in de wijk 
 • Praktijkvoorbeelden, tips en tools
 • Verdieping eigen casuïstiek

Tussen dag 4 en 5 werken deelnemers aan een eigen opdracht

Dag 5: Presentatie eindopdracht

 • Onderwerpen die nog zijn blijven liggen
 • Presentatie van de eindopdracht
 • Discussie en vragen
 • Concretiseren: Welke stappen ga jij zetten?
 • Terugblik Leergang Werken aan een inclusieve wijk
 • Diploma-uitreiking

Dag 6: Terugkom ochtend

 • Intervisie 
 • Bespreken praktijkervaringen
 • Terugblik op de eigen praktijk

Leerresultaten

De corporatie en de inclusieve samenleving:

 • U heeft inzicht in de veranderende doelgroep van de corporatie.
 • U bent bekend met het begrip "inclusieve wijk".
 • U kent het verschil tussen exclusie, inclusie en wat dit betekent voor wijken.
 • U bent bekend met de verschillende partijen die in de wijk actief zijn.
 • U kent de rol en betekenis van iedere partij in de wijk en weet welke partij u kunt inschakelen bij complexe situaties.
 • U heeft inzicht in de verschillende onderdelen van de WMO, WLZ en participatiewet.
 • U heeft zicht op de gevolgen van de transitie van het beschermd wonen naar het langer zelfstandig thuis wonen.
 • U bent op de hoogte van de verschillende instrumenten die toegepast kunnen worden bij woonproblemen vanuit zowel de corporatie als vanuit de gemeente en de openbare orde en veiligheid.
 • U heeft kennis van (on)mogelijkheden m.b.t. het huisvesten van bijzondere doelgroepen.

Sociaal domein:

 • U heeft inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • U weet hoe het sociaal domein in elkaar zit en hoe indicaties tot stand komen.
 • U heeft globale kennis van de financieringsstromen binnen het sociaal domein.

Persoonlijke ontwikkeling:

 • U heeft inzicht in uw eigen normen en waarden ten aanzien van bepaalde doelgroepen.
 • U weet hoe u in situaties met complexe problematiek zelf kunt handelen, lastige gesprekken kunt voeren en hoe u bij lastige gesprekken uw eigen grenzen kunt bewaken.
 • U kunt op een adequate manier kijken naar (woon)problemen en bent u bewust van ‘uw eigen manier’ van kijken.

Voor wie?

De Leergang Werken aan een inclusieve wijk is geschikt voor deelnemers die in de wijk actief zijn zoals bijvoorbeeld werkzaam woonconsulent, medewerker leefbaarheid, medewerker overlast, bewonersconsulent, wijkbeheerder, gebiedsregisseurs, participatiemedewerker, teamleider wijken.

Data

 • Startgarantie

 • 21 januari, 11 februari, 4 en 18 maart, 1 april en 1 juli (terugkomochtend) 2021, omgeving Utrechtbijna volgeboekt
 • 14 september, 5 oktober, 4, 16 en 30 november 2021 en 3 februari (terugkomochtend) 2022, omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Overlast: Waar zijn we nu helemaal mee bezig?

Dat corporaties worstelen met overlast, blijkt wel uit het grote aantal deelnemers aan trainingen. Jaarlijks zien we honderden mensen tijdens een open of incompany training waarin overlast een centraal thema is, zoals de training Woonoverlast effectief aanpakken,de training Gedragsaanwijzing in de p...

Maak afspraken SMART! Behalve als je dochter wil fietsen.

Onze dochter had laatst afgesproken met haar volleybalteam dat ze op de fiets naar de wedstrijd zouden gaan. Maar, als het zou regenen moesten ze wel met de auto worden gebracht. En als het te hard waaide ook.De voorwaarde van de regen was makkelijk. Het regent wel of niet. Dat is lekker zwart-wit....

Gaat u deze zomer ook vakantie-thuizen verhuren?

Dit jaar gaan we massaal thuis op vakantie. Of tenminste, veel mensen blijven in Nederland. De aanleiding is met Corona natuurlijk niet leuk, maar het geeft wel te denken. Want zouden veel van uw huurders ook het gevoel kunnen hebben dat ze thuis op vakantie kunnen? Is hun huis een thuis voor ze?Het...

Sociale projectbegeleiding: communicatie, communicatie, communicatie!

Sloop- en renovatieprojecten: dat zijn ingrijpende zaken voor bewoners. Martijn van den Bogaard, woonconsulent Sociaal Beheer bij Thius, volgde onlangs de training Sociale projectbegeleiding om bewoners zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. “Het begint en eindigt met communicatie.”Woonconsulent Soc...

Leefbaarheid: laten we het niet te moeilijk maken!

Er is best veel discussie over de rol van de corporaties bij leefbaarheid en dat geeft allerlei misverstanden, omdat ieder vanuit zijn eigen positie over het onderwerp praat.Kortom, als je gaat praten over leefbaarheid, zonder helder te maken wat je precies bedoelt, praat je hopeloos langs elkaar he...

Wonen en zorg: welke rol spelen corporaties?

De bv Holland vergrijst steeds meer. Wat betekent dat voor de huisvesting in combinatie met zorgverlening? En voor de samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties? Kjenning organiseerde samen met Wonen Midden-Delfland een themadag over wonen en zorg. “Zorgvastgoed is nodig”, aldus directeur-b...

Zijn corporaties medeverantwoordelijk voor het aantal daklozen in Nederland?

Dat is best een lastige vraag zo aan het begin van het jaar. De kranten bevatten bijna continu koppen over de woningnood. Nieuwsberichten met koppen als “Schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen” en “Absolute schaarste op de woningmarkt” zijn afgelopen jaar meer dan eens op mijn scherm verschenen...

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

“De vakman die achter de voordeur van de huurder komt, heeft steeds vaker te maken met bewoners met psychische problemen en/of een verslaving”, aldus Gerard Nijmeijer, uitvoerder Dagelijks Onderhoud bij Accolade. Vandaar dat de 21 vakmannen van de corporatie detraining ‘Omgaan met verwarde personen...

Woonfraude: Samenwerking met ketenpartners is essentieel

Illegale onderverhuur, inwoning of een hennepkwekerij. Marleen van den Tol heeft er vanuit haar functie als woonconsulent bij fusiecorporatie Oost West Wonen mee te maken. Zij volgde onlangs de training Woonfraude: “Het was superinteressant en heel leerzaam.”Woonfraude, dat klinkt zo heftig“Ja hè, m...

Signaleren wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt

Eenzaamheid, verward gedrag, verslaving, verwaarlozing, et cetera. Achter de voordeur speelt soms veel. “De training ‘Beïnvloeding van de waarnemingsfilters’ helpt om zaken nog sneller en beter te signaleren en daarop te acteren”, aldus Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion.Sneller en beter signa...

Verwarde personen, zelfbeschikking & veiligheid: wat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder

Cursist Karel kwam recent in detraining Huurrecht Verdieping met een eigen casus, die interessant maar ook best complex is. Karel werkt bij een makelaar en beheert sinds vorig jaar enkele panden voor eigenaren/verhuurders. Af en toe stuit hij daar op ernstige dilemma’s. Neem nou de stokoude huurster...

Corporaties in het nieuws: de leefbaarheid holt achteruit

De corporaties staan weer volop in het nieuws. Afgelopen week waren er twee thema’s die zelfs het landelijke nieuws haalden.Het eerste thema is leefbaarheid. Die holt achteruit en vooral de woonoverlast neemt sterk toe in wijken en buurten met sociale huurwoningen. De feiten uit het onderzoek van Ae...

Bewonerscommunicatie? Appeltje, eitje.

Philippa Wadsworth is een van de docenten bij de leergang Sociale Projectbegeleiding. Maar naast het docentschap staat ze zelf ook wekelijks wel “met de poten in de modder”, als ze bij renovatieprojecten de rol van sociaal projectbegeleider uitvoert.Wat doe je dan als sociaal projectbegeleider?“Terw...

Een beetje meer betutteling graag!

3 redenen om je als verhuurder te bemoeien met hoe je huurders wonenIk zal maar met de deur in huis vallen. Ik ben een voorstander van actieve bemoeienis door corporaties met hun huurders. Onder meer door regels en woonafspraken te maken en huurders hierover goed voor te lichten. En daarbij hoort da...

Delen: