Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester

De sociale spil in de wijk voor de corporatie en de bewoners

 • Startgarantie

Van schoon, heel en veilig naar Groen, gezellig en gemotiveerd

Schoon, heel en veilig zijn belangrijke thema’s. Daarom controleer je werkzaamheden van derden en let je goed op in jouw buurten. Je lost vaak conflicten op tussen huurders. Misschien voer je soms zelfs kleine reparaties of klusjes uit. Je werkt dicht bij de klant en bent een spil in het wijknetwerk. Natuurlijk ben je de ogen en oren van de corporatie in de wijk en breng je buiten mee naar binnen.

Je werk is aan het veranderen

Als het directe aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk merk je veranderingen. Verharding tussen buren, kwetsbare bewoners en eenzaamheid zijn je niet onbekend. Inmiddels weet jij je weg te vinden tussen de gemeente, de politie en andere (hulpverlenende) instanties. En toch. Voor je gevoel is er meer nodig dan alleen huurders aanspreken en doorverwijzen.

Motiveren, handhaven, participeren en beïnvloeden

Je staat dicht bij je klant en bent bereid te helpen. Toch sta je er in de wijk alleen voor. Om die reden moet je als wijkbeheerder, complexbeheerder en huismeester echt wel kennis van zaken hebben! Je weet van alles een beetje. Maar voor je gevoel misschien niet altijd genoeg. Daarnaast hoor je klantgericht, resultaatgericht en flexibel te zijn. Merk je dat alleen handhaven en signaleren onvoldoende vruchten afwerpt?

Van technische zaken naar sociale taken

Om deze taken goed uit te kunnen voeren is meer nodig dan alleen maar een technische achtergrond. In deze Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder & Huismeester wordt juist de focus gelegd op de veelzijdigheid in je werk. Kennen, kunnen, willen en mogen staan tijdens de opleiding centraal. De wet kennen, met je klant en collega’s kunnen omgaan, tijd willen besteden aan nieuwe dingen en beslissingen mogen nemen. Er is een focus op kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Aanpak

De doorlooptijd van de opleiding is 4 maanden. In deze periode vinden 5 lesdagen plaats waarin je praktijkgericht leert. Je eigen werkpraktijk staat centraal en ook tijdens je werk ga je aan de slag met de opleiding. De trainingsdagen zijn interactief en soms op een speciale locatie. Tijdens de training krijg je de kans om van collega-wijkbeheerders te leren die werken bij andere corporaties in het land.

Studiebelasting en eindopdracht

De geschatte studiebelasting bedraagt ca. 4 uur per week. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van je kennis en werkervaring. De praktijkopleiding start met een telefonische intake van de hoofddocent om jouw persoonlijke leerdoelen helder te krijgen voor de opleiding. Voorafgaand aan iedere lesdag doorloop je e-Learningmodules. Na elke lesdag maak je een kort ervaringsverslag met foto’s en tekst.

De praktijkopleiding wordt afgerond met het inleveren van de praktijkgerichte examenopdracht. Bij het behalen van een voldoende en het afronden van alle tussentijdse opdrachten ontvang je het diploma “Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder & Huismeester”.

Programma

Dag 1:  Verschillende stijlen van wijkbeheer: handhaven, motiveren, signaleren en  beïnvloeden

Je ziet een vuilniszak op een galerij of hebt een verwarde bewoner die je aandacht nodig heeft. Bewoners gedragen zich niet precies zoals het hoort en je merkt dat je grip op de situatie wil. Herkenbaar toch? 

Tijdens deze dag maak je kennis met de 4 wijkbeheerstijlen van Kjenning. Je ontdekt welke stijl jou van nature past en welke stijlen je mogelijk nog te weinig gebruikt. Ook duik je in de verschillen tussen wijkbeheerders in het land en leer je wat anderen doen wat succesvol is.

Daarnaast oefen je direct met lastige situaties en gesprekken. Je leert waar jij juist heel goed in bent. Luisteren? Goed uitleggen wat je bedoelt? Of juist doorvragen tot je het echte probleem hoort? Op deze dag leer je wat je grootste kracht en daarmee ook je grootste valkuil is. Je leert hoe je gesprekken vlotter kan laten verlopen met zowel klanten als collega’s.

Tijden de dag gaan we aan de slag met:

 • De vier stijlen van wijkbeheer
 • Keuzes & Effecten
 • Je wijk in Control & beïnvloedingstechnieken
 • De rol van een huismeester, wijkbeheerder en/of complexbeheerder in de corporatie

Dag 2: Handhaven & het speelveld van een Corporatie

De wet is helemaal niet saai! In deze boeiende en interactieve dag gaan we back to basic!  Als je kiest voor handhaven is het belangrijk dat je zelf de spelregels goed kent. Na deze lesdag kom je goed beslagen ten ijs bij de huurder.

 • Basisregels binnen het huurrecht: de juridische spelregels
 • Leren lezen van je huurcontract & het overbrengen van de info op de huurder
 • Grenzen stellen aan ontoelaatbaar gedrag met je woonconsulent
 • Gedrag & gedrag aanwijzen
 • Combineren van Handhaven en Motiveren

Dag 3: Leren Signaleren & Omgaan met Kwetsbare bewoners 

Werken bij een Corporatie betekent nu eenmaal dat je ook te maken krijgt met huishoudens waar er echt wat mis is gegaan. Armoede, psychologische of psychiatrische problemen, alcohol- en drugsmisbruik. Je krijgt er nu eenmaal mee te maken. Tijdens deze dag oefen je met wat er nodig is om effectief om te gaan met deze kwetsbare bewoners.

 • Omgaan met bewoners met verward gedrag
 • Psychiatrische problemen: psychose, schizofrenie en verslavingen
 • Vaardigheden in de omgang met bewoners met psychische problemen of een verslaving
 • Psychische problemen en leefbaarheid

Dag 4: Kijken, Signaleren & Communiceren: op werkbezoek in  onbekend gebied

De praktijkopleiding zou geen praktijkopleiding zijn als we niet een wijk ingaan om te zien hoe het in de dagelijkse praktijk werkt. Vooraf leer je het verschil tussen een schouw met en zonder beeldkwaliteit en krijg je de kans om aan het werk te gaan een onbekend gebied.

Op deze dag gaan we aan de slag met:

 • Een wijkschouw in een aandacht wijk in de stad of juist het platteland
 • Objectief leren signaleren
 • Hoe leg je dat vast? Wat wil je erover communiceren?
 • Toezichthouden op derden (schoonmakers en aannemers)
 • Sociaal Schouwen

Dag 5: Motiveren  & Participeren

De rol van de huismeester & wijkbeheerder heeft in zich dat je dicht bij de bewoner werkt en functioneert. Om dat goed te doen werk je aan je motiverende vaardigheden. Je leert welke bewoners te motiveren zijn en hoe je dat aanpakt. Daarnaast onderzoek je mogelijkheden voor het aanjagen van nieuwe vormen van participatie. Je rond de praktijkopleiding af met het oefenen hoe jij je eigen actieplan ingezet & uitgevoerd krijgt.

Op het programma van deze dag staan o.a.:

 • Signaalfunctie: Achter de voordeur
 • Motiveren van bewoners
 • Participeren met bewoners
 • Het eigen actieplan: zet jezelf op de kaart!

Dag 6:  Presentatie & Diplomeren

Samen met je collega deelnemers en gasten ga je aan de slag met je nieuwe ideeën. Je presenteert jouw plan van aanpak en gaat aan het einde van de bijeenkomst met je diploma op zak naar huis.

Voorbereiding

 • Telefonische intake met de docent en formuleren persoonlijke leerdoel
 • e-Learningmodule Huurrecht
 • Praktijkopdracht: Mijn Wijk!
 • Beschrijving van je flat, straat, wijk of buurt waar je tijdens deze opleiding mee aan de slag gaat.

Leerresultaten

 • Je bent op de hoogte van de basisregels binnen het huurrecht.
 • Je kent de actualiteiten in de branche en  de invloed hiervan op jouw functie.
 • Je weet welke gesprekstechnieken je makkelijk afgaan.
 • Je voert met meer vertrouwen lastige gesprekken met klanten en collega’s.
 • Je bent je bewust van je valkuil als het gaat om communiceren.
 • Je weet hoe je met klanten met lastig gedrag moet omgaan.
 • Je herkent signalen die bij de klanten achter de voordeur spelen en weet precies wie je waarvoor moet inschakelen.
 • Je snapt dat er cultuurverschillen zijn en bent effectiever in je omgang met bewoners uit andere culturen.
 • Je kent het verschil tussen last en overlast en jouw rol hierin.
 • Je wilt voortaan meer over je werk rapporteren zodat iedereen het belang ervan inziet.
 • Je weet jezelf binnen de organisatie positief te onderscheiden.

Voor wie?

Deze praktijkopleiding is geschikt voor zowel startende als voor meer ervaren wijkbeheerders, complexbeheerders en huismeesters die een stap willen maken in hun eigen professionele ontwikkeling. De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau.

Diversiteit in de groep is belangrijk voor de kwaliteit van deze training. Met oog daarop is het aantal deelnemers van dezelfde corporatie dan ook maximaal 4 per groep.

Data

 • Startgarantie

 • 20 oktober, 4, 16 en 30 november, 10 december 2020, Diploma-uitreiking 14 januari 2021, omgeving Utrechtvolgeboekt
 • 11 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april 2021, Diploma-uitreiking: 13 mei 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 6 en 20 april, 18 mei, 1 en 15 juni 2021, Diploma-uitreiking: 6 juli 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 16 en 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november 2021, Diploma-uitreiking: 9 december 2021 omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Sociale projectbegeleiding: communicatie, communicatie, communicatie!

Sloop- en renovatieprojecten: dat zijn ingrijpende zaken voor bewoners. Martijn van den Bogaard, woonconsulent Sociaal Beheer bij Thius, volgde onlangs de training Sociale projectbegeleiding om bewoners zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. “Het begint en eindigt met communicatie.”Woonconsulent Soc...

Huurrecht: hoe zit het eigenlijk met die rechten en plichten?

Hoe zit dat eigenlijk met onderhuur? En wat zijn de plichten van de huurder bij zelf aangebrachte voorzieningen? Astrid Plaatsman, administratief medewerker Verhuur bij Pré Wonen, volgde onlangs de training Huurrecht. “Dat het praktijkgericht was, vond ik erg prettig.”Is werken in corporatieland een...

Traject Wijk- en complexbeheer bij Vestia: “We hebben een vak. Wat wij doen doet ertoe”

Ze hebben het grootscheeps aangepakt bij Vestia: bijna 60 complex- en wijkbeheerders volgden het ontwikkelprogramma Wijk- en complexbeheer bij Kjenning. “Zij zijn de ogen en oren van de corporatie in de wijk en moeten kennis van zaken hebben.” Aldus projectleider Staf Wonen Rob Maagdenberg en teamle...

Leefbaarheid: laten we het niet te moeilijk maken!

Er is best veel discussie over de rol van de corporaties bij leefbaarheid en dat geeft allerlei misverstanden, omdat ieder vanuit zijn eigen positie over het onderwerp praat.Kortom, als je gaat praten over leefbaarheid, zonder helder te maken wat je precies bedoelt, praat je hopeloos langs elkaar he...

Zijn corporaties medeverantwoordelijk voor het aantal daklozen in Nederland?

Dat is best een lastige vraag zo aan het begin van het jaar. De kranten bevatten bijna continu koppen over de woningnood. Nieuwsberichten met koppen als “Schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen” en “Absolute schaarste op de woningmarkt” zijn afgelopen jaar meer dan eens op mijn scherm verschenen...

Waar eindigt de inspraak van een huurder bij dringende werkzaamheden?

Het overgrote deel van de huurders van woningen legt de verhuurder geen strobreed in de weg bij het verrichten van dringende werkzaamheden. Sterker nog, geregeld ‘staat de koffie klaar’. Toch kent iedere verhuurder wel een (voormalig) “kritische” huurder die bij elke dringende (controle)werkzaamheid...

Wet maatregelen middenhuur: hoe zit het ook al weer?

Kent u die mop van die wetswijziging? Nou, die kwam niet – nog niet. Op 1 januari 2020 zou de Wet maatregelen middenhuur namelijk in werking treden. Maar vlak voor de kerstvakantie publiceerde de Minister een besluit, waarmee de inwerkingtreding van het deel van de Wet maatregelen middenhuur dat wij...

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

“De vakman die achter de voordeur van de huurder komt, heeft steeds vaker te maken met bewoners met psychische problemen en/of een verslaving”, aldus Gerard Nijmeijer, uitvoerder Dagelijks Onderhoud bij Accolade. Vandaar dat de 21 vakmannen van de corporatie detraining ‘Omgaan met verwarde personen...

De opslag van lachgas in een huurwoning, is het gevaarlijk en is het te verbieden?

Het recreatief gebruik van lachgas is sinds vorig jaar ‘booming’. Regelmatig berichten de media over het gebruik van lachgas en over de ontzettend lucratieve handel in lachgas. In de grote steden rijden jonge succesvolle ondernemers in de nachtelijke uren met scooters en bakfietsen vol handelswaar r...

Signaleren wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt

Eenzaamheid, verward gedrag, verslaving, verwaarlozing, et cetera. Achter de voordeur speelt soms veel. “De training ‘Beïnvloeding van de waarnemingsfilters’ helpt om zaken nog sneller en beter te signaleren en daarop te acteren”, aldus Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion.Sneller en beter signa...

Verwarde personen, zelfbeschikking & veiligheid: wat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder

Cursist Karel kwam recent in detraining Huurrecht Verdieping met een eigen casus, die interessant maar ook best complex is. Karel werkt bij een makelaar en beheert sinds vorig jaar enkele panden voor eigenaren/verhuurders. Af en toe stuit hij daar op ernstige dilemma’s. Neem nou de stokoude huurster...

Corporaties in het nieuws: de leefbaarheid holt achteruit

De corporaties staan weer volop in het nieuws. Afgelopen week waren er twee thema’s die zelfs het landelijke nieuws haalden.Het eerste thema is leefbaarheid. Die holt achteruit en vooral de woonoverlast neemt sterk toe in wijken en buurten met sociale huurwoningen. De feiten uit het onderzoek van Ae...

De Overlegwet en de huurdersvereniging: hoe zit dat eigenlijk?

De leden van de huurdersvereniging van Baston Wonen volgden de training De Overlegwet en de huurdersorganisatie. Voorzitter Wil Ankersmit: “Het was een intensieve en inspirerende dag. We hebben veel geleerd. Als huurdersvereniging heb je een belangrijke rol, dan is het goed om te weten wat je rechte...

Handboek Woonconsulent: Een must have voor de corporatieprofessional.

Zegt iemand: ‘Ik ben woonconsulent’, dan is een logische wedervraag: ‘Wat doe je dan precies?’De functie woonconsulent komt bij de meeste woningcorporaties voor, maar de functie-inhoud verschilt van corporatie tot corporatie. Taken lopen uiteen van verhuur tot huurincasso, van overlastzaken en leefb...

Hoe werkt de volkshuisvesting in Denemarken?

Een poosje geleden begeleidde Kjenning een groep Deense volkshuisvesters, tijdens hun bezoek aan Amsterdam. Ik mocht daarbij iets vertellen over de manier waarop wij huismeesters en wijkbeheerders inzetten. Aansluitend gingen we met een wijkbeheerder naar de Kolenkitbuurt in Amsterdam.Ik vond het ee...

Wat doe je als de hele wijk in opstand komt bij een woningtoewijzing?

Een straat, flat, buurt of wijk die in zijn geheel in opstand komt als bekend wordt wie een “nieuwe” huurder is. Lang niet iedereen is overal welkom. Dat was al zo toen ik in 2003 in de sector kwam. En in mijn 16 jaar ervaring zijn de wijkopstanden tegen de komst van nieuwe bewoners helaas niet op e...

Woonfraude: wat is dat precies en hoe kun je het signaleren en aanpakken?

Woonfraude: wat is dat precies? En hoe kom je er als corporatie achter of dit plaatsvindt? 18 Medewerkers van Viverion volgden onlangs de training Woonfraude signaleren van Kjenning. “We hebben nu praktische handvatten en een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan”, aldus woonconsulent Diana Dre...

De Wijkbeheerder van de 21e eeuw

In het dagelijkse beheer van complexen lopen wijk- en buurtbeheerders tegen de meest bizarre zaken aan. De dagelijkse praktijk blijft me soms verbazen, ondanks dat ik al wat jaren rondloop in de sector.Portieken die gebruikt worden als openbaar toilet. Buren die elkaar naar het leven staan en dageli...

Onderverhuur, te veel mensen in een woning en hennepteelt...

Onderverhuur, met te veel mensen in een woning leven, hennepteelt. Allemaal zaken die onder de noemer woonfraude vallen. En waar ook woningstichting Sint Joseph in Almelo helaas mee te maken heeft.Andrea Kippers, medewerker Beleid en Accountmanagement: “Door de training Woonfraude signaleren hebben...

Samen de verantwoordelijkheid nemen

Corporaties hebben de ‘sleutel’ om achter de voordeur te komen van kwetsbare bewoners. Bewoners die anders moeilijk te bereiken zijn. “Met onze manier van werken, pakken wij zaken op, brengen onderlinge verbinding tot stand én realiseren concrete verbeteringen”, aldus Sabine Kamerman van BuurCare en...

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Ook uit het recente onderzoek van Rigo blijkt het. Er zijn meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen. Eigenlijk uit alle recente artikelen over de leefbaarheid in wijken met sociale woningen, blijkt wel duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door ee...

“Ik word geprikkeld om anders naar zaken te kijken”

Na een bijeenkomst van het Platform Managers Wonen komt Tatjana Veenstra, teamleider bij Woonlinie, niet alleen opgeladen maar ook met praktische handvatten terug op haar werk. “Ik denk altijd: goed dat ik er weer geweest ben.”Wat is er zo goed dan aan de bijeenkomsten?“Inhoudelijk stelt het echt wa...

“Ik ben er voor de héle wijk”

Onlangs volgde Martien Schepers de praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester. Waarom? Omdat hij na 37 jaar een carrièreswitch maakte. “Ik was klaar met mijn werk in de techniek, ik wil werk doen waar ik blij van word”, aldus de kersverse buurtbeheerder bij Laurentius.Wat deed u die 37 j...

Lessen uit het schip

Bij de trainingen op gebied van leefbaarheid en sociaal beheer zitten we het liefst niet een anonieme vergaderzaal, maar op een locatie in de stad, dichtbij wijken met sociale woningbouw. Zo ook bij de training Modern Sociaal beheer: Leefbaarheid 2.0.Een van de mooiste locaties hierbij is toch wel M...

“Ik had behoefte aan verdieping in het verhuurvak”

Een onderdeel van de leergang Verhuurwas een verhuurplan schrijven voor de eigen organisatie. Dat deed ook deelnemer Diana Aartsen, verhuurconsulent bij De Goede Woning. Mede daardoor worden de gaskachels in een complex vervangen door cv-installaties. “Daar ben ik best wel een beetje trots op.”Beetj...

“Meer vooruitkijken en projectmatig werken”

Verdieping, verbreding, van reactief naar proactief reageren en dus naar vooruitdenken, de regie pakken. Het kwam allemaal aan bod tijdens de leergang die de gebiedsconsulenten van Stadlander volgden. “Het was pittig voor de deelnemers maar heeft veel opgeleverd”, aldus Brigitte Broijl, manager Gebi...

Bewoners Motiveren... Kan dat dan?

“Ik begon het gesprek altijd met mijn uitleg over wat wij verwachten van de huurder. Maar dat doe ik nu anders. En dat werkt! Het is zo motiverend om die resultaten te zien. Ik werk echt met meer plezier aan oplossingen met mijn bewoners. En het lukt me zelfs dat bewoners ander woongedrag vertonen....

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Het moet niet bij plannen maken blijven”

Het afgelopen jaar heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de stand van zaken in kaart gebracht. Op 5 oktober verscheen het rapport ‘Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’. Voorzitter Onno Hoes: “Er mag nog wel een tandje bij.”Graag even een korte schets: hoe zit het ook alweer...

“Mijn beleidsplan werd in één keer goedgekeurd”

Stefan Wiljouw, nu nog huismeester/wijkbeheerder maar binnenkort leefbaarheidsconsulent bij TBV Wonen in Tilburg, volgde de training Verdieping Woonprofessional. “Het geeft me extra bagage. Ik heb er echt veel aan.”Gefeliciteerd! Promotie. Zin in zeker?“Dank je. Ja, heel veel zin in. Ik ben bij TBV...

Samen werken aan vitale wijken

Het wijkgericht werken staat weer volop in de belangstelling. In veel kwetsbare wijken staat de leefbaarheid onder druk, zo bleek opnieuw uit recent onderzoek. Wat is er aan de hand?De afgelopen twintig jaar zijn veel wijken ingrijpend verbeterd. Sinds eind jaren negentig investeerden de steden, in...

Verwaarloosde tuinen: Bemoeien of laten?

Onlangs besloot corporatie Ieder1 om iets te doen aan de verwaarloosde tuinen in een straat. Ze stuurden een brief naar de bewoners, inclusief een bijlage met foto’s van 12 tuintjes die niet door de beugel konden. De reacties van de bewoners logen er niet om:"Schandpaal!Stasi-praktijken! Zou die med...

Hoe blijft Almelo Schoon, Heel & Veilig?

Henko Wriede is medewerker Wijkbeheer bij Woningstichting Sint Joseph te Almelo. In 2016 was hij deelnemer van de praktijkopleiding Sociaal wijkbeheerder en huismeester. Hij vertelt over zijn werk, zijn wijken en zijn uitdagingen. De grote groep deelnemers, 10 man en 2 vrouw sterk, luistert aandacht...

“Naast meer kennis is de samenwerking verbeterd bij SOR Rotterdam”

SOR uit Rotterdam is een seniorencorporatie. De gemiddelde leeftijd van de huurders is 75 jaar. Dat betekent voor de huismeesters dat naast technische, inhoudelijke kennis ook sociale vaardigheden belangrijk zijn. “Tegenwoordig is een huismeester soms bijna een vertrouwenspersoon”, aldus Ruby Verboo...

Wet aanpak woonoverlast lost voor corporaties niets op...Werk aan de winkel dus!

Corporaties huisvesten ook kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan mensen die uit een GGZ-instelling komen, vluchtelingen (statushouders) en ouderen die steeds langer zelfstandig willen en moeten wonen. Tegelijkertijd hebben corporaties een verplichting om op te treden tegen woonoverlast. Het aantal...

Marjolein van Klaveren (Woonbron): “Er is veel meer inzicht, overzicht en kennis”

De eerste groep van de in totaal rond de 60 complexbeheerders van woningcorporatie Woonbron heeft net het mbo-diploma Complexbeheerder in ontvangst genomen. “De complexbeheerders zijn de spil in de wijk, dan moet je ze als organisatie de instrumenten geven om hun functie goed uit te kunnen oefenen”,...

Overstijgend mee kunnen denken is belangrijk stelt Antje Noorda van Acantus

Kennis en kunde van medewerkers blijven ontwikkelen is belangrijk. Dus volgden negen medewerkers van Acantus de Leergang Woonconsulent. Samen met een andere woningcorporatie. “Dat was echt een plus”, aldus Antje Noorda, regiomanager Oldambt bij Acantus.Waarom deze leergang?“Wij zitten in een P&O...

Voor 90% van de overlastgevallen werkt de oude aanpak niet meer...

In het overlastvak kun je verschillende aanpakken kiezen. Onze huisadvocaat promootte in de jaren 90 vooral de methode “Keihard aanpakken” Met het motto: Je zou er maar naast wonen. Dus niet pappen en nathouden, maar waarschuwen en als dat niet helpt, ontruimen! Dan ga je maar een jaar op de camping...

Zet de mens centraal en pak je rol als corporatie samen met je partners!

Als ik eerlijk ben… eigenlijk kun je het gewoon geen succes noemen. Want het is toch zorgelijk dat we in ons land een seminar moeten organiseren over hoe we kunnen doorpakken bij mensen met verward gedrag. Over hoe we het sociale domein weer functionerend krijgen. Met de mensen weer centraal in plaa...

Maakt de woonconsulent de verandering? Of maakt de verandering de woonconsulent?

Sinds 2002 verzorg ik de training Oriëntatie Volkshuisvesting voor nieuwe medewerkers van woningcorporaties. Bij het actueel houden van de training was tot 2008 het jaarlijks updaten van de kerncijfers voldoende. Tussen 2008 en 2014 veranderde er wel eens wat. Er kwam een onderwerp bij en er ging er...

Onno Hoes (Schakelteam Personen met Verward Gedrag): “Je neemt iemand aan de hand mee”

Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is een man met een missie: ervoor zorgen dat in oktober 2018 alle gemeenten en regio’s een goed werkend systeem hebben voor mensen met verward gedrag. “Niemand mag tussen wal en schip vallen.”Tussen wal en schip? Vertel“In Nederlan...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

De Sociale Spil in de Kolenkit heet Alime!

“Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Alime Kaya, wijkbeheerder bij Rochdale.” We zitten aan tafel bij Alime die vol pit en passie over haar werkgebied vertelt aan de deelnemers van de Praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester. We zijn te gast bij Rochdale om te zien hoe wijkbeheer...

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Wie is aan zet?

De nieuwe financiering in de zorg, de ontwikkeling naar 'Langer Zelfstandig Thuis' en de verhoogde taakstelling, vraagt de corporaties om intensiever en anders dan voorheen lokaal samen te werken. Daarnaast krijgen corporaties steeds meer bijzondere huurders, waar ook andere partijen bij betrokken z...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Afgelopen jaar zagen corporaties de overlast op alle vlakken al...

Segregatie ligt op de loer: samen werken in de wijk!

Woningcorporaties staan midden in de samenleving. In wijken met veel corporatiebezit ervaren medewerkers dit dagelijks aan den lijve. Hoe gaan zij daar mee om? En hoe komt het dat het lijkt dat ze steeds opnieuw het wiel uitvinden, terwijl de goede voorbeelden voor het oprapen liggen?Als huisvesters...

Geldt burenrecht ook voor huurders?

In de Nederlandse wetgeving bestaat een onderdeel dat zich (geheel) richt op buren: het zogenaamde burenrecht. De regels van burenrecht hebben vaak te maken met (het voorkomen van) hinder. Het burenrecht regelt bijvoorbeeld zaken als: de minimale afstand van beplanting tot de erfgrens, het afscheide...

Statushouders en woningen... Hoe zit het nu eigenlijk?

“I am an engineer, so stop fooling me!” Ik was nu al zeker 10 minuten bezig om de vrouw uit te leggen dat de woningcorporatie de woning niet zou voorzien van nieuw behang, omdat dit iets is waar een huurder in Nederland zelf voor moet zorgen. Ik slaagde er duidelijk niet in om die boodschap over te...

De kerntaak was simpel tot het de kerntaak moest worden

Eigenlijk is de kerntaak best eenvoudig. Ja, als je het ontdoet van alle "poespas" tenminste. Een huis zoekt een bewoner. Een bewoner zoekt een huis. Match deze aan elkaar en verdien er 80-95% van al je inkomsten mee als woningcorporatie. Hoe sneller je een woning verhuurt, hoe beter de kwaliteit is...

De klant komt altijd van rechts… maar zijn emoties ook!

Natuurlijk weet u ook dat de klant altijd gelijk heeft en de klant ook altijd van rechts komt en dus voorrang heeft. Maar u heeft niet altijd positief nieuws te brengen. Dus hoe communiceer je ook in die situaties met klanten zodat je duidelijk bent, problemen oplost én toch de klant tevreden houdt?...

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

'Het is ook nooit goed!', verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. 'Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan neem ik de klacht niet se...

Indianenverhalen over leefbaarheid: Paniek om niets!

Na alle indianenverhalen over de taak van corporaties bij leefbaarheid is de conclusie dat er weinig tot niets is veranderd. Leefbaarheid is en blijft een kerntaak van corporaties.Wel moeten ze hun werkzaamheden afstemmen met gemeente en bewonersorganisaties. Maar het zou zorgelijk zijn als dat wel...

Leefbaarheid, dat mogen we toch niet meer?

Toen Stef Blok net minister was, liet hij zich eens ontvallen dat hij Leefbaarheid niet zag als een kerntaak van Woningcorporaties. Vooral in buurtbarbecues zag hij niets. Die uitspraken zijn een eigen leven gaan leiden. Sommige corporaties hebben de leefbaarheidsbudgetten bijna volledig afgebouwd e...

Een burenruzie: wat moet de verhuurder doen?

Een burenruzie: wat moet de verhuurder doen?

Buren die elkaar het leven zuur maken, het komt helaas nog wel eens voor. Van de verhuurder wordt dan meestal verwacht dat hij een oplossing biedt voor de door de buren ondervonden overlast. Bijvoorbeeld door één van de klagers te laten verhuizen of door naar de rechter te stappen.Bij een burenruzie...

Preventie is de kunst er op tijd bij te zijn... 5 tips!

"Die statushouders worden helemaal niet begeleid.""Vaak betaalt de Sociale Dienst de huur niet direct aan ons en is er gelijk een huurachterstand.""Die jonge mensen, die kunnen helemaal niet omgaan met geld. Als ze bij ons huren zien we vaak dat ze al binnen een jaar bij de deurwaarder lopen of ontr...

Delen: