Feedback geven en ontvangen

Hoe komt u van dat gemopper en geklaag af!

Afhankelijk van invulling programma

Uw resultaten na Feedback geven en ontvangen

  • U kunt en wilt feedback zowel geven als ontvangen.
  • U kent de feedbackregels en kunt deze toepassen.
  • U bent bewust van uw eigen opvattingen en overtuigingen rondom feedback geven.