Overtuigende beleidsnotities schrijven

Helder, beknopt en doeltreffend

 • Startgarantie

U bent gevraagd een beleidsnotitie te schrijven. Maar hoe pakt u dat nu het beste aan? En welke zaken moeten er aan de orde komen en welke niet? Een goede beleidsnotitie is kort en bondig, maar ook levendig geschreven. Helder en gedetailleerd. Objectief en richtinggevend. Dat vraagt nogal wat van u als opsteller van een beleidsstuk.

In deze training leert u hoe u het schrijfproces voor een beleidsnota efficiënt kunt inrichten. We beginnen met het beantwoorden van de vraag wat beleid nu eigenlijk precies is. Daar vloeit automatisch uit voort wat er in een beleidsnotie thuis hoort en wat niet. Met het oog op de doelgroep voor wie de notitie bedoeld is, formuleert u vervolgens welke vragen de notitie moet beantwoorden. We besteden uitgebreid aandacht aan de randvoorwaarden, zoals het creëren van draagvlak voor het voorgestelde beleid, uw eigen rol en positie in het proces, etc. We behandelen de verschillende fasen in het beleidsproces en u oefent veel met tekststructuren, de vormgeving en het taalgebruik.

Na afloop van deze training kunt u effectievere beleidsnotities schrijven, die goed aansluiten bij de verwachtingen van de lezers. 

Aanpak

Om een beeld te krijgen van de leervragen, verzoeken we u ongeveer 3 weken voorafgaande aan de eerste trainingsdag ons een beleidsnotitie te mailen. Bij voorkeur een stuk van uw eigen hand, maar een notitie van bv een collega mag ook. Tussen de trainingsdagen werkt u aan het voorbereiden van een beleidsnotitie. Op de tweede trainingsdag wordt deze besproken en krijgt u feedback.

Coaching 
Na de training stuurt u binnen zes weken een concept-beleidsnotitie naar Kjenning. Hierop krijgt u schriftelijke feedback van de trainer. Eventueel wordt de feedback telefonisch met u doorgesproken. Zo brengt u het geleerde in de praktijk en verhoogt u de kwaliteit èn de slagingskans van uw eigen notitie.

Programma

 • De beleidsnotitie in het beleidsproces
 • De centrale vraag
 • De doelgroep; voor wie schrijft u?
 • Tekstschema’s
 • Alinea-indeling
 • De presentatie

Leerresultaten

 • U weet hoe een effectieve beleidsnotitie eruit ziet qua inhoud, opbouw, formulering en presentatie.
 • U kunt gemakkelijker draagvlak creëren voor uw beleidsnotitie.
 • Uw notities hebben een duidelijke structuur.
 • U weet hoe u helder en overtuigend kunt formuleren.
 • U schrijft betere beleidsnotities in kortere tijd.

Voor wie?

Medewerkers die beleidsnotities opstellen en schrijven.

Data

 • Startgarantie

 • 19 januari en 2 februari 2021, omgeving Amersfoortvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 16 en 30 september 2021, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Betaalbare huurwoningen hoger op agenda. Maar wat is dan betaalbaar?

Betaalbaarheid. Er wordt vaak over gesproken maar wat is dat nu eigenlijk? Als het niet betaalbaar is, ontstaan vaak betalingsachterstanden. Die zorgen niet alleen voor persoonlijke zorgen en problemen, ze kosten ook veel geld. Zeker nu gemeenten nog strenger geworden zijn bij het toelaten van huish...

Delen: