Projectmatig werken

Een effectief project? Mensenwerk met resultaat!

 • Startgarantie

Werk kan op veel manieren worden aangepakt. Veel werk is natuurlijk routinematig. Tijdelijke (grotere) klussen worden vaak projectmatig aangepakt. Projectmatig werken vraagt echter wel een helder doel, duidelijkheid over het op te leveren product, het mandaat van de projectgroep en het opdrachtgeverschap.

Als u deelneemt aan een project kunt u (als projectleider of deelnemer) met uw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het resultaat. Maar een project leiden of eraan deelnemen is toch wel iets anders is dan uw dagelijkse werk. Hoe stelt u een goed projectteam samen? En wat zijn de verschillende rollen in een projectteam? Is het doel helder? En het mandaat geregeld?

In deze praktische training leert u de belangrijkste uitgangspunten, methoden en technieken van Projectmatig Werken (volgens Twijnstra en Gudde). Bovendien leert u hoe u deze vaardigheden direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie.

Let op: Aangegeven verblijfkosten zijn zonder optionele overnachting.

Programma

 • Uitgangspunten, randvoorwaarden en kernprincipes van PMW
 • Projectfasering
 • Resultaatbeschrijving en afbakening i.c.m. projectopdracht en projectplan (PvA)
 • Projectbeheersing (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit)
 • Projectrollen (w.o. projectleider en opdrachtgever)
 • Projectorganisatie en communicatielijnen
 • Stakeholder-analyse (omgevingsmanagement)
 • Teamwerk: communiceren en samenwerken
 • Voorbeeldprojecten bespreken en analyseren

Leerresultaten

 • U weet wat Projectmatig Werken is en wanneer het ingezet kan worden.
 • U kent de voordelen en randvoorwaarden van Projectmatig Werken.
 • U kunt betekenis geven aan de kernbegrippen faseren, beheersen en beslissen.
 • U kunt invulling geven aan de voorbereiding van een project en het bijbehorende Plan van Aanpak
 • U begrijpt wat Business Case denken is
 • U kent de rollen en verantwoordelijkheden binnen een projectteam.
 • U begrijpt het belang van communicatie en samenwerken in en om het projectteam en kunt daar invulling aangeven.
 • U kunt invulling geven aan risicomanagement
 • U weet hoe u de kwaliteit kunt borgen in een project.

Voor wie?

Projectmanagers, leden van een projectgroep, projectleiders en opdrachtgevers (HBO denk- en werkniveau).

Data

 • Startgarantie

 • 27 en 28 maart 2019, omgeving Amersfoortnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 29 en 30 oktober 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Platform Onderhoudsmanagers: de toegevoegde waarde van zelf relevante thema’s inbrengen

Patrick Verhoeven, manager Realisatie bij Mitros, zit inmiddels 4 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. “Dat klinkt misschien lang, maar zo voelt het helemaal niet. Iedere bijeenkomst levert mij energie, ideeën, kennis en inzichten op. Ik ben zeker nog ‘niet klaar’ met dit platform.”Waarom überha...

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhou...

“Ik word geprikkeld om anders naar zaken te kijken”

Na een bijeenkomst van het Platform Managers Wonen komt Tatjana Veenstra, teamleider bij Woonlinie, niet alleen opgeladen maar ook met praktische handvatten terug op haar werk. “Ik denk altijd: goed dat ik er weer geweest ben.”Wat is er zo goed dan aan de bijeenkomsten?“Inhoudelijk stelt het echt wa...

“Een stichting is veel slagvaardiger dan een vereniging”

Vallei Wonen is sinds 1 februari geen woningbouwvereniging meer met leden, maar een stichting. Directeur-bestuurder Marcel Meulen én de voormalige leden zijn er blij mee. “We hebben samen alle tijd en ruimte genomen die nodig was – een half jaar – om dit te kunnen realiseren.”Van vereniging naar sti...

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

Al 18 jaar werkt Brenda Delger in verschillende functies bij corporatie Lefier. Sinds 3 jaar is ze projectleider op de afdeling Vastgoedrealisatie. Vanuit deze functie werd ze lid van het platform Projectleiders. “We pakken iedere keer een relevant thema bij de kop.”Gepokt en gemazeld in corporatiel...

“De platformapp is superhandig en praktisch”

Judith Jacobsen, klantmanager bij Pré Wonen, kijkt graag verder dan alleen intern. Hoe is het klantcontact ingericht bij andere corporaties, welke ontwikkelingen zijn er nu en in de toekomst, et cetera. “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en kennis te delen.”Klantcontactcenter. Ik denk met...

Beroepseer en beroepstrots

Beroepseer en trots. Ze gaan over de innerlijke zin van het beroep en over de trots op uw kunnen en de tevredenheid over uw eigen prestatie. Over het leveren van en bijdragen aan zinvol werk, met een maatschappelijk doel, wat moreel juist is, met plezier in presteren en met autonomie en erkenning .B...

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt....

“Wij vangen geen vliegen af van elkaar. Wij delen”

Ivo Hoppe geeft leiding aan de afdeling Planmatig Onderhoud bij Woonstichting De Key. Twee keer per jaar delen hij en een groep gelijkgestemden hun ervaringen in het Platform Planmatig Onderhoud. “Wij hebben dezelfde vraagstukken.”Gelijkgestemden?“Ja. We sturen allemaal een afdeling aan die zich bez...

Sociale Projectbegeleiding: dat was peentjes zweten!

Toen ik nog maar pas als woonconsulent bij de corporatie werkte, werd ik meteen verantwoordelijk voor een renovatieproject, dat op grote weerstand stuitte bij de huurders van het complex. Ik werd -nog nietsvermoedend- uitgenodigd om onze plannen voor een renovatie toe te lichten aan de bewoners.De b...

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

Veranderen is een werkwoord

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou k...

Blended leren: én besparen én meer rendement!

Natuurlijk staan alle budgetten onder druk. Ook het opleidingsbudget. Goed opgeleide medewerkers zijn echter wel onmisbaar om de doelstellingen dit jaar weer te kunnen halen. De combinatie lijkt misschien onmogelijk. Én besparen én goed opgeleide medewerkers. Toch is het dat niet. Sterker nog: het k...

Aandachtspunten Wet Werk en Zekerheid

De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Op 8 april 2014 start de Eerste Kamer met de behandeling van het wetsvoorstel. Dan zal duidelijk worden wanneer de wet ingevoerd wordt. Alhoewel de meeste veranderingen pas over een jaar, te weten 1 juli 2015, in...

Een project is geen project omdat er project op staat!

Tegenwoordig worden veel werkzaamheden binnen corporaties in projectverband aangepakt. En dat is heel goed natuurlijk, maar dan moet je ook de juiste spelregels gebruiken. We noemen al snel iets een project en verwachten dan dat het wel goed komt.Maar het vereist kennis, kunde en vaardigheid om een...

Bij mij op het werk zijn ze aan het reorganiseren.......

Gister zat ik op een verjaardagsfeestje. Heerlijk bijpraten met oude bekenden. Dit keer hoorde ik 3x bijna hetzelfde verhaal. Reorganiseren, reorganiseren, reorganiseren. En alle 3 de mensen die ik sprak vertelden mij dat ze het zwaar vinden. Ze zien dat het nodig is, maar de onzekerheid en het zelf...

Succesvol veranderen? Yes we can!

Succesvol veranderen? Yes we can!

De corporatiesector moet, net als veel andere sectoren, veranderen. De omgeving waarin corporaties hun diensten leveren zal veel dynamischer en onvoorspelbaarder worden dan we gewend zijn. Klantwensen worden steeds individueler en de overheidsmaatregelen en het economische klimaat verhogen de druk o...

Delen: