Blog

“Het MD-traject schreef zich gaandeweg zelf”

“Het MD-traject schreef zich gaandeweg zelf”

De Katwijkse woningcorporatie Dunavie wilde een volgende stap zetten in management development. Dat was zo ongeveer de basis waarmee Kjenning samen met Dunavie is gaan werken en waar een mooi en perfect op maat gemaakt MD-traject is uitgerold, zo zeggen Marianne Feenstra van Kjenning en Dirk van Puffelen (manager Wonen) van Dunavie.

MD-Traject: afgestemd op managers en cultuur Dunavie

Samen met HR-adviseur Sylvia Timmermans en Dirk van Puffelen van Dunavie begon Marianne Feenstra te brainstormen over hoe dat MD-traject er dan uit moest zien. Al gauw zetten ze samen een traject op om de nieuwe belevingswaarden van Dunavie handen en voeten te geven richting werknemers en ook als managers onderling op een goede manier samen te werken. “De vraag daar was dus welke stijl van leiding geven het beste past bij Dunavie”, aldus Marianne.

Tip: Bekijk ook het kant en klare aanbod van management opleidingen

Hoe zijn jullie dit traject in gestapt?

Dirk: “We hebben gezamenlijk een eerste sessie gehouden als fundament. Op basis daarvan wilden we kijken welke richting de uitkomsten ons zouden wijzen. Kjenning had in het voorstel een aantal suggesties gedaan voor vervolgstappen na de eerste bijeenkomst.”

Hoe heb je het traject verder ervaren?

Dirk: “De trainster pakte het heel intuïtief aan. Van tevoren zijn gesprekken gevoerd over de cultuur binnen Dunavie en zij paste zich daar heel goed bij aan. Ze had een goed idee waar het heen moest. Er was weliswaar een vooraf bepaald programma, maar er was genoeg ruimte om dat flexibel in te vullen. Het programma schreef zichzelf zelf gaandeweg terwijl we bezig waren. Werkte iets niet, dan gingen we iets anders doen en dat voelde heel nuttig en prettig. Zo hebben we de eerste sessie grotendeels besteed aan het simpelweg kennis maken met elkaar. Daar lag de behoefte, zo bleek. We zijn een vrij nieuwe club mensen als MT, dus dit was wel nodig. En het heeft zijn vruchten afgeworpen, want we stappen nu al gemakkelijker bij elkaar binnen omdat je elkaar beter kent en meer begrip hebt voor waar je als mens maar ook als manager vandaan komt, wat je stijl van leiding geven is. Zo laten we elkaar beter in onze waarde.”

Dus het voorbereiden en leren kennen van Dunavie was belangrijk?

“Jazeker”, zegt Dirk. “Een kleine corporatie in Katwijk aan Zee is iets anders dan een grote in een stad als Den Haag. De cultuur is heel anders, als trainer moet je je dus aanpassen aan de cultuur van het bedrijf waar je training aan gaat geven. Dat is goed gelukt.”

Want jullie zijn nog niet klaar?

“Nee zeker niet. Er is een goede start gemaakt, maar we zijn er nog niet. We zullen het grotendeels zelf verder gaan invullen. Dat doen we bijvoorbeeld door periodiek intervisies te houden met het MT en de gebiedsteamleiders en te kijken waar iedereen met zijn mensen staat. Zo houden we de inzichten uit het MD-traject levend.” Maar mocht het nodig zijn, dan staat Kjenning klaar om bij te springen, aldus Marianne.

Meer weten over maatwerk trainingen voor uw corporatie?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw corporatie? Onze opleiddingadviseurs denken graag met u mee. Daarbij staat uw eigen dagelijkse praktijk, werkwijze, situatie en beleid centraal. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.


Datum: 16-05-2024

Delen: