Beheersen en bewaken kosten dagelijks onderhoud

Op de kleintjes letten!

Er gaat veel geld om in het niet-planmatig onderhoud van het bezit. U moet ervoor zorgen dat de kosten niet de pan uitrijzen. Bent u technisch beheerder, opzichter dagelijks onderhoud of opzichter mutatieonderhoud? Dan zult u wel hebben gemerkt dat uw rol steeds meer wijzigt van ‘uitvoeringsbegeleider’ in ‘budgetplanner en -beheerder’.

Deze training geeft in theorie en praktijk antwoord op de volgende vragen. Hoe beheerst u de kosten van het dagelijks (ofwel niet-planmatig) onderhoud en van de interne en/of externe aannemerij? Op welke basis en met welke tools bent u een goed en adequaat opdrachtgever? Hoe verkrijgt u de daarvoor benodigde informatie? Tijdens de training wisselen we theorie af met het oefenen van voorbeeldopgaven uit uw situatie.

Programma

 • Planmatig en niet-planmatig onderhoud
 • Plannen en budgetteren
 • Contractvormen
 • Uitvoeringsaansturing en bewaking/rapportages
 • Kwaliteitsbeheer
 • Beoordelingsmethoden aannemers
 • Praktische invulling opdrachtgeversrol

Leerresultaten

 • U kent de relaties tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud.
 • U kent de ‘valkuilen’ van het niet-planmatig onderhoud.
 • U kunt plannen/budgetteren/budget bewaken.
 • U kent contractsoorten en de hierop gebaseerde aansturing van de uitvoering.
 • U kent bewakingsmethoden van de uitvoering in tijd, geld en kwaliteit.
 • U kent methoden om aannemers te kunnen beoordelen en vergelijken.

Voor wie?

Technisch beheerders, opzichters, mutatiemedewerkers / opzichters en leidinggevenden. Het niveau is MBO / MBO+ niveau.

Data

 • 10 oktober 2019 (Omgeving Amersfoort)nog enkele plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen… Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel.

Bouwbesluit, NEN-normen, NPR-praktijkrichtlijnen. Wat vandaag mag, móet morgen misschien wel. “Bijblijven is dan ook van groot belang”, aldus Marco Meijer, kwaliteitscontroleur bij 3b Wonen. En dus volgde hij samen met vier collega’s de training Woning APK.Bijblijven dus“De ontwikkelingen gaan snel....

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

Moeten en willen: een duidelijk kader voor keuzen in onderhoud

Veel corporaties onderzoeken momenteel hoe zij, binnen de maatschappelijke opgave en de ruimte die de novelle wel en niet biedt, de prestaties van hun bezit kunnen verbeteren. Onder maatschappelijke prestaties vallen bijvoorbeeld betaalbaarheid, goede onderhoudskwaliteit, geschiktheid voor doelgroep...

De opzichter: waakhond bij onderhoud

Alhoewel in de kern alle corporaties misschien hetzelfde lijken te doen veroorzaakt de samenstelling van het bezit, de omvang van de corporatie, de cultuur van de omgeving en de staat van onderhoud van het bezit dat de functie "opzichter dagelijks onderhoud" ook bij iedere corporatie toch vaak weer...

Een gezonde dosis financiële basiskennis!

De druk van de overheid op de corporatiesector neemt steeds verder toe. Corporaties gaan als gevolg hiervan steeds minder investeren. Begrippen als cashflow, solvabiliteit, liquiditeit, administratieve scheiding en verhuur- en vestia-heffingen vragen bijna dagelijks aandacht. Kosten worden steeds me...

Delen: