Beheersen en bewaken kosten dagelijks onderhoud

Op de kleintjes letten!

Er gaat veel geld om in het niet-planmatig onderhoud van het bezit. U moet ervoor zorgen dat de kosten niet de pan uitrijzen. Bent u technisch beheerder, opzichter dagelijks onderhoud of opzichter mutatieonderhoud? Dan zult u wel hebben gemerkt dat uw rol steeds meer wijzigt van ‘uitvoeringsbegeleider’ in ‘budgetplanner en -beheerder’.

Deze training geeft in theorie en praktijk antwoord op de volgende vragen. Hoe beheerst u de kosten van het dagelijks (ofwel niet-planmatig) onderhoud en van de interne en/of externe aannemerij? Op welke basis en met welke tools bent u een goed en adequaat opdrachtgever? Hoe verkrijgt u de daarvoor benodigde informatie? Tijdens de training wisselen we theorie af met het oefenen van voorbeeldopgaven uit uw situatie.

Programma

 • Planmatig en niet-planmatig onderhoud
 • Plannen en budgetteren
 • Contractvormen
 • Uitvoeringsaansturing en bewaking/rapportages
 • Kwaliteitsbeheer
 • Beoordelingsmethoden aannemers
 • Praktische invulling opdrachtgeversrol

Leerresultaten

 • U kent de relaties tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud.
 • U kent de ‘valkuilen’ van het niet-planmatig onderhoud.
 • U kunt plannen/budgetteren/budget bewaken.
 • U kent contractsoorten en de hierop gebaseerde aansturing van de uitvoering.
 • U kent bewakingsmethoden van de uitvoering in tijd, geld en kwaliteit.
 • U kent methoden om aannemers te kunnen beoordelen en vergelijken.

Voor wie?

Technisch beheerders, opzichters, mutatiemedewerkers / opzichters en leidinggevenden. Het niveau is MBO / MBO+.

Data

  De leslocaties van Kjenning

  Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

  Kaart Nederland

  Relevante blogs

  Woning APK: Toepassing van de NEN8025

  Iedere dag gaan de vakmannen van Feenstra op pad om – in opdracht van corporaties – te zorgen dat woningen veilig, gezond en duurzaam zijn. Dat betekent onder meer ieder jaar een Woning APK uitvoeren. Projectleider Laurens Leering: “Er was behoefte aan verdieping en meer kennis.”Behoefte aan verdiep...

  Grijs en groen onderhouden en beheren met beeldgericht werken

  In zijn functie als uitvoerder Infraclean bij Van Doorn – onderdeel van de Leeuwenstein Groep – heeft Willem Heikoop te maken met ‘grijs en groen’. Ofwel, het beheren en onderhouden van de grijze en groene buitenruimte. En dat is tegenwoordig meer ‘dan de stoep schoonhouden’. “We werken nu op een ni...

  Platform Projectleiders: “Kennis, ervaring, vragen delen: iedereen komt aan bod”

  Remy ten Haaf bestiert in zijn eentje de technische dienst bij Woningstichting Heteren, een kleine corporatie in de Betuwe. Sinds vorig jaar is hij lid van het platform Projectleiders. “Het is interessant en leerzaam om te horen hoe het bij andere, vaak grotere, corporaties gaat.”Hoe klein is klein?...

  Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

  Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

  Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

  In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk...

  De opzichter: waakhond bij onderhoud

  Alhoewel in de kern alle corporaties misschien hetzelfde lijken te doen, veroorzaakt de samenstelling van het bezit, de omvang van de corporatie, de cultuur van de omgeving en de staat van onderhoud van het bezit dat de functie "opzichter dagelijks onderhoud" ook bij iedere corporatie toch vaak weer...

  Delen: