Financiën in de VvE

De boekhouding op orde

Sinds 2008 staat al in de wet dat iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) een reservefonds in stand moet houden voor groot onderhoud. En vanaf 2017 zijn eigenaren van appartementen verplicht om maandelijks geld in kas van de VvE te storten. Hierbij kan het om grote bedragen gaan. Belangrijk dus om een goede boekhouding te voeren.

Tijdens deze cursus Financiën in de VvE doorloopt u alle onderdelen van het financiële beheer van een VvE. Van de begroting van de VvE tot de daaruit volgende berekening van de maandelijkse voorlopige bijdrage (servicekosten). EN natuurlijk wordt de jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans) en de definitieve bijdrage besproken. Ook de controle-aspecten (kascommissie), de opgave aan de notaris bij verkoop van het appartement en de reservering voor groot onderhoud komen aan bod. Na het volgen van deze cursus Financiën in de VvE hebt u een stevige basis voor het financiële beheer van een VvE.

Programma

 • Begrotingen van een VvE
 • Jaarrekening (balans en resultatenrekening) van een VvE
 • Controle van de kascommissie
 • Boekingen en tussenrekeningen
 • Balans
 • Incasso
 • Reserves voor groot onderhoud
 • Opgave aan de notaris

Leerresultaten

 • U weet hoe u begrotingen en jaarrekeningen van een VvE moet opzetten/opstellen.
 • U weet hoe de controle van de kascommissie verloopt.
 • U hebt kennis van een rekenschema, de balans en incassoprocessen in relatie tot de VvE.
 • U weet hoe opgave aan de notaris verloopt.

Voor wie?

Deze cursus Financiën in de VvE biedt een goede basis aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor (de financiële administratie van) het VvE-beheer.

Data

 • 10 september 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

“Sparren, toetsen, delen en daardoor scherp blijven”

In 2015 sloot Inge van Beek, coördinator VvE-Beheer bij WonenBreburg, zich aan bij het platform VvE-beheerders omdat ze inspiratie en een klankbord zocht. “Wij leren van elkaar.”Het is meer dan alleen maar leuk dus?“Jazeker. Anders zou ik ook geen lid geworden zijn hoor. Zo’n lidmaatschap moet er we...

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Ook deze week weer is de huizenmarkt volop in het nieuws. Zo meld het kadaster maandag dat sinds 2009 het aantal verkopen in de eerste twee maanden nog niet zo hoog was geweest.Dezelfde dag was het bericht te lezen dat woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht de huur fors verhogen om de verhuurders...

Geen twijfel: VvE valt onder Warmtewet

Sommige Verenigingen van Eigenaren denken dat de Warmtewet niet op hen van toepassing is. Dit is wishful thinking. De wet en de toezichthouder zijn duidelijk, de VvE is warmteleverancier in de zin van de Warmtewet. Er zijn knelpunten tussen beide regelingen, maar die kunnen worden opgelost. Op grond...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit. Allerlei partijen worden...

Delen: