Derden in het huurrecht

Een bijzondere positie

Het huurrecht kent niet alleen bescherming toe aan huurders van woonruimte, maar in sommige situaties ook aan derden. De positie van echtgenoten of geregistreerde partners is wettelijk vastgelegd, maar ook andere personen die met de huurder samenwonen kunnen op bepaalde voorwaarden wettelijk medehuurder worden. En bij overlijden van de huurder gelden weer andere bijzondere regels. In sommige situaties kunnen zelfs (klein)kinderen aanspraak maken op voortzetting van de huurovereenkomst.

Ook de onderhuurder heeft een positie in de wet waar je als verhuurder in een aantal gevallen rekening mee moet houden. Een verhuurder wordt ook wel eens geconfronteerd met een andere persoon op grond van een verzoek tot woningruil of indeplaatsstelling via de rechter. Daarnaast kan de woning ook bewoond worden door iemand die geen eigen recht heeft om in de woning te wonen, zoals een kraker.

In deze cursus komen onderwerpen als wettelijke medehuurderschap, voortzetting van de huur na overlijden, de duurzaam gemeenschappelijke huishouding, bescherming van de onderhuurder van zelfstandige woonruimte, de woningruiler en de positie van de kraker aan de orde.

De cursus geeft u inzicht hoe om te gaan met personen die (nog) geen eigen huurovereenkomst met u als verhuurder hebben. Welke stappen moeten worden ondernomen, (hoe) kunnen wij een verzoek tot medehuurderschap weigeren, welke termijnen moeten in acht worden genomen, kunnen wij woningruil weigeren, wat te doen met iemand die onrechtmatig de woning bewoont en hoe kan een en ander ook praktisch worden vorm gegeven? En uiteraard zal er aandacht worden besteed aan (recente) jurisprudentie.

Programma

 • Positie van derden in het huurrecht en huurbescherming
 • Wat is een samenhuurder of contractuele medehuurder
 • Medehuurderschap: wanneer
 • Wat is een duurzaam gemeenschappelijke huishouding 
 • Positie van een inwoner bij overlijden hoofdhuurder
 • Wanneer is er onderhuur en wat is de positie van de onderhuurder
 • Woningruil: kan dit geweigerd worden
 • De woning is gekraakt wat nu?

Leerresultaten

 • U weet de positie van derden in het huurrecht met betrekking tot huurbescherming.
 • U weet wat een samenhuurder en een contractuele medehuurder is.
 • U kent het begrip medehuurderschap.
 • U weet wat een duurzaam gemeenschappelijke huishouding is.
 • U kent de positie van een inwoner na overlijden.
 • U weet wanneer er onderhuur is en kent de positie van de onderhuurder.
 • U heeft inzicht en woningruil en wanneer deze geweigerd kan worden.
 • U heeft handvatten indien de woning gekraakt is.

Voor wie?

Medewerkers die zich bezighouden met huur en verhuur van woonruimte, zoals wijkteammedewerkers, woonconsulenten, verhuurmakelaars.

Data

 • 28 mei 2020, omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 24 november 2020, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Wijziging van de huursombenadering

Eind december 2018 hebben Aedes en de Woonbond het Sociaal Huurakkoord 2018 gesloten. Het akkoord geldt voor de periode 2018-2021. Daarin is onder meer afgesproken dat de huursom met niet meer dan het inflatiepercentage kan stijgen; een procent lager dan tot nu toe het geval is.Inmiddels heeft de ui...

Waar eindigt de inspraak van een huurder bij dringende werkzaamheden?

Het overgrote deel van de huurders van woningen legt de verhuurder geen strobreed in de weg bij het verrichten van dringende werkzaamheden. Sterker nog, geregeld ‘staat de koffie klaar’. Toch kent iedere verhuurder wel een (voormalig) “kritische” huurder die bij elke dringende (controle)werkzaamheid...

Onderverhuur, te veel mensen in een woning en hennepteelt...

Onderverhuur, met te veel mensen in een woning leven, hennepteelt. Allemaal zaken die onder de noemer woonfraude vallen. En waar ook woningstichting Sint Joseph in Almelo helaas mee te maken heeft.Andrea Kippers, medewerker Beleid en Accountmanagement: “Door de training Woonfraude signaleren hebben...

Delen: