Woningwaarderingsstelsel

Het bepalen van de juiste huurprijs

Het woningwaarderingsstelsel wordt jaarlijks “up-to-date” gehouden. Hetzelfde geldt voor de tabellen waaruit u de maximale huurprijsgrens kunt aflezen bij een bepaald aantal WWS-punten. Per januari 2019 en per 1 juli 2019 wijzigen diverse kengetallen waarmee u moet rekenen. Per 1 oktober 2016 zijn punten voor renovatie, extra punten voor kleine woningen in de regio Amsterdam en Utrecht, en een verbeterde berekening van de puntentoeslag voor zorgwoningen ingevoerd.

Kortom, bij woningwaardering komt meer kijken dan alleen de oppervlakte vaststellen. Zo spelen het uitrustingsniveau en de energiezuinigheid van de woning ook een rol. Sinds 1 oktober 2015 leidt de WOZ-waarde van een woning tot WWS-punten. Tegelijk vervielen de aspecten ‘Woonvorm’, ‘Woonomgeving’, ‘Hinderlijke situaties’ en ‘Schaarstegebieden’. Wat toen nog een ‘serviceflat’ werd genoemd, heet nu een ‘zorgwoning’, zij het met een iets gewijzigde  definitie.

In deze training passeren alle ins en outs van het WoningWaarderingsStelsel, en daaruit voortvloeiende prijsvorming, de revue. Uw praktijkvoorbeelden gebruiken we als oefenmateriaal voor het toekennen van punten conform de methode van de huurcommissie. Daarnaast komen de gevolgen voor de huurprijs van ZAV en woningverbetering aan de orde. En nieuwbouw: hoe kent u daaraan punten toe zolang u geen energie-index of WOZ-waarde hebt?

Programma

 • Wettelijk kader van het WWS
 • Toetsing van kwaliteit & huurprijs
 • Puntentelling Zelfstandige woningen
 • Actuele aandachtspunten:
  • Invloed Warmtewet
  • Energielabel / Energieindex
  • Energieprestatievergoeding
  • de WOZ in het WWS
  • WOZ Drempelbedrag
  • WOZ / Kleine woningen / Regio Amsterdam en/of Utrecht
  • WOZ Nieuwbouwwoningen
  • WOZ Transformatie / Hoogniveau renovatie
  • Punten bij renovatie
  • Zorgwoningen
 • Interpretatieverschillen / weetjes
 • Procedures bij de huurcommissie

Leerresultaten

 • U kent het wettelijke kader van het Woning Waarderings Stelsel
 • U kent de procedures bij de huurcommissie
 • U kunt de oppervlakte van een woning bepalen en andere aspecten van het WWS toepassen
 • U kunt een maximale huurprijs van een woning berekenen

Voor wie?

Medewerkers die zich bezig houden met het vaststellen van de kwaliteit en de huurprijzen van woningen.

Data

 • 26 september 2019 (13.00-16.30 uur), omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Service-abonnement gewijzigd? Sinds wanneer?

'Onderhoud bel bij toegangsdeur, met bedrading, schel en transformator' was vroeger een onderdeel van het serviceabonnement bij Woningcorporatie Lekker Wonen, ergens in Noord-Holland. Maar u raadt het al: een jaar of zeven geleden is deze service pardoes geschrapt. Want het haperen van een bel komt...

Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte aangepast

Per april is er een nieuwe versie van het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte beschikbaar. Deze vervangt de versie van 1 juni 2018. De aanpassingen zijn onder andere het gevolg van een beleidswijziging en het huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2019.Het uitvoeringsbeleid van de Huurco...

Klachtrecht bij Huurcommissie: huurder van het kastje naar de muur

Sinds 1 januari 2019 geldt de gewijzigde Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, waaronder ook het (nieuwe) klachtrecht van de huurder. Zoals bekend, kon de huurder voor huurprijs- en servicekostenkwesties al terecht bij de Huurcommissie. Het klachtrecht, dat ziet op gedragingen van de verhuurder, ko...

De Huurcommissie: klachtbehandeling en bemiddeling

De Wet Modernisering van de Huurcommissie regelt de uitbreiding van de taken van de huurcommissie met de behandeling van geschillen tussen huurders en verhuurders.De minister heeft bij de behandeling van deze wet bevestigd dat huurders wel eerst de interne klachtenprocedure van de verhuurder moeten...

Is bij gebreken alleen klagen voldoende voor een huurprijsvermindering?

Met enige regelmaat worden verhuurders geconfronteerd met huurders die melding maken van gebreken en in dat verband huurprijsvermindering eisen, maar – om uiteenlopende redenen – toch hun medewerking weigeren aan controle- en/of herstelwerkzaamheden. Dat een dergelijke houding voor een huurder niet...

Tips bij tweede kans na ontbinding van de huurovereenkomst

Regelmatig komt de vraag van verhuurders hoe om te gaan met huurders tegen wie zij reeds een ontbindings- en ontruimingsvonnis hebben behaald, maar deze alsnog een tweede kans willen bieden.De gedachte gaat dan al snel naar een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Wet doorstroming huurmarkt 2...

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde … loont dat?

Vraag:Sinds 2016 ontvang ik van de Gemeente Amsterdam in maart een brief over de WOZ-waarde van de door mij gehuurde woning. Nu pas zie ik dat onder ‘Objectgegevens’ staat ‘Overige onderdelen: Berg/box’. Maar … ik heb geen berg/box. Mijn buren (vergelijkingsobjecten) wel. Zij hebben een grotere (bin...

WWS: Wijzigt Weer Snel

Minister Blok verhelpt een fout in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) met betrekking tot zorgwoningen: vanaf 1 oktober 2016 mag de 35% puntentoeslag voor zorgwoningen wél worden berekend over het WWS-onderdeel “9.1 Punten voor de WOZ-waarde”. Dat mocht eerder niet, als gevolg van een wetgevingsfout....

2016: Het jaar van de WOZ-waarde en het WWS-stelsel

Het woningwaarderingsstel voor zelfstandige huurwoningen is per 1 oktober 2015 ingrijpend gewijzigd. De WOZ-waarde genereert nu circa 25% van de punten.Het vernieuwde WWS is op deze manier wat “marktgevoeliger” geworden. De belangrijkste wijzigingen bespraken we al in dit eerdere artikel.Inmiddels z...

Gaan huurders bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Met dewijzigingen per 1 oktoberin het woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat de WOZ-waarde van de woning een belangrijke rol spelen. Ook voor huurders. Want de maximale huurprijsgrens wordt voor gemiddeld 25% bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Per woning kan het iets meer of minder zijn.Belang v...

Welke meters scoren punten in het woningwaarderingsstelsel?

Om het Woningwaarderingsstelsel (WWS) goed toe te kunnen passen hoef je geen ingenieur of meester in de rechten te zijn. Je moet wel praktisch inzicht hebben, logisch kunnen redeneren en een beetje kunnen rekenen. Én voortdurend wakker zijn en blijven want een foutje is snel gemaakt!Vaak stuit je op...

Wijzigingen in Woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015

Als verhuurder streef je naar een redelijk rendement. En als huurder wil je niet te veel betalen. Voor informatie over woningwaardering kunnen zowel verhuurder als huurderwww.huurcommissie.nlraadplegen. Daar staan alle regels en uitleg met betrekking tot woningwaardering en huurprijzen.Wanneer is he...

Het Woningwaarderingstelsel beweegt…

Per 1 januari 2014 is het Woningwaarderingstelsel (WWS) flink in beweging. Nou ja, het stelsel zelf misschien niet, maar de puntentoekenning is wel flink in beweging. En dat heeft de nodige invloed op de totale huursom.Zo is toepassing van het Energielabel per 1 januari 2014 in alle situaties van kr...

De afmetingen van het toilet zijn belachelijk

Rennend van de ene afspraak naar de volgende tref ik in de wandelgangen een verhuurmakelaar. Of ik iets kan zeggen over de eisen aan een toiletruimte. Er speelt een vraag bij een verhuurdossier. De huurder heeft klachten over de afmetingen van het toilet van de huurwoning (uit 1948).De stelling van...

Inkomensafhankelijke huurverhogingen

De Eerste Kamer heeft 12 maart 2013 ingestemd met het wetsvoorstel dat inkomensafhankelijke huurverhogingen in de sociale huursector mogelijk maakt. Doel van de wet is volgens het kabinet het tegengaan van scheefwonen. Tevens beoogt de wet om door hogere huurinkomsten voor de corporaties dekking te...

Delen: