Motiverende Gespreksvoering

Van handhaven naar blijvende veranderingen in (woon)gedrag

Sommige bewoners hebben wat extra aandacht nodig. Huurders met schulden, terugkerende overlast of jongeren met woonproblemen. Maar wat is dan extra aandacht? Zit u ook soms met uw handen in het haar? Natuurlijk weet u wel wat de rechten en plichten van huurders en verhuurders zijn. En natuurlijk wilt u echt oplossingen voor problemen. Maar het aanspreken van bewoners op hun woongedrag, laat staan het bereiken van resultaat, is best ingewikkeld.

Zoekt u een manier om uw gesprekken met bewoners vlotter en effectiever te laten verlopen? Dan bent u bij deze training Motiverende Gespreksvoering aan het juiste adres!

Woongedrag beïnvloeden
In uw werk informeert, adviseert en helpt u bewoners op verschillende fronten. Zo wilt u bijvoorbeeld Henk ertoe bewegen dat hij voortaan zijn huur op de eerste van de maand betaalt en niet op de achtste. Of u bent op zoek naar een manier om Masha en Abdel actiever te laten ventileren om de vochtklachten te verminderen. U zoekt een manier om Saskia en haar vriend hun leefgeluiden te laten verminderen en wilt voorkomen dat hun leefstijl overlast voor de buurt betekent.

Gewoon aanspreken helpt niet. Geen van alle bewoners lijkt van plan hun gedrag te veranderen. Uw argumenten helpen niet en u hebt het idee dat de bewoners u ook niet willen begrijpen? Lastig he! Om mensen te motiveren hun (woon)gedrag te veranderen, is meer nodig dan alleen te vertellen wat niet mag en wel kan.

In deze training maakt u in 1 dag kennis met Motiverende Gespreksvoering. Deze wereldwijd succesvolle toegepaste methode is zeer effectief in situaties waarbij verplichte gedragsverandering niet het gewenste resultaat oplevert.

U leert natuurlijk niet alleen de methode kennen. Tijdens de training motiverende gespreksvoering gaat u ook aan de slag met hoe u verder kunt gaan in gesprekken dan alleen aanspreken, informeren en adviseren. U leert hoe u uw bewoner mee kunt nemen in de voordelen van het nieuwe en gewenste woongedrag en u leert hoe u gesprekken zo kunt sturen dat bewoners zelf gedrag willen aanpassen. 

Programma

 • Motiverende gesprekken en niet-motiverende gesprekken
 • Korte theoretische achtergrond
 • Oefenen van gesprekstechnieken
 • De coöperatieve gesprekstijl
 • Fasen in het veranderproces
 • Wanneer handhaven en wanneer motiveren
 • Casus veel voorkomende problemen:
  • Woongedrag problemen
  • Schuldenproblematiek
  • Multiprobleemgezinnen
  • Gedragsproblemen bij jonge bewoners
  • Verslaafde bewoners

Leerresultaten

 • U weet hoe u effectief samen kunt werken met de bewoner.
 • U kunt bewoners motiveren tot blijvend nieuw woongedrag.
 • U kunt efficiënter werken in uw dagelijkse klantcontacten.
 • U werkt vragen en dossiers makkelijker af en heeft minder “casussen” die slepen.
 • U kunt aansluiten bij de bewoner, zodat hij zijn problematisch woongedrag wil veranderen.
 • U weet hoe u bewoners zelf doorslaggevende argumenten kunt laten formuleren in plaats van de norm op te leggen of de bewoner te overtuigen van uw gelijk.

Voor wie?

De training Motiverende Gespreksvoering is zeer geschikt voor verhuurmedewerkers, woonconsulenten, sociaal wijkbeheerders/huismeesters, incassomedewerkers en technische collega’s die bewoners adviseren, informeren en helpen.

Uiteraard is de training geschikt voor alle medewerkers met directe klantencontacten en die willen leren hun bewoners te motiveren tot gedragsverandering.

Voor leidinggevenden is een incompanytraining Motiverende Gespreksvoering mogelijk waarin wordt gewerkt aan de vaardigheden om uw medewerkers te begeleiden en motiveren. 

Data

 • 31 januari 2019, omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 14 mei 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
 • 10 september 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Ook uit het recente onderzoek van Rigo blijkt het. Er zijn meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen. Eigenlijk uit alle recente artikelen over de leefbaarheid in wijken met sociale woningen, blijkt wel duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door ee...

Agressie op de bouwplaats: wat te doen?

Bij woningrenovaties komen de medewerkers van Hegeman Bouwgroep regelmatig in contact met de bewoners. Ook met bewoners die afwijkend gedrag vertonen. “Het is niet altijd gemakkelijk om daar goed mee om te gaan. Tijd voor een training Omgaan met agressie”, aldus directeur Robert Meijerink.Afwijkend...

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhou...

Bewonersbegeleiding bij projecten, dat doe je er niet even bij!

Corporaties zijn van plan om 2,1 miljoen woningen CO2 neutraal te maken. Vrijwel alle huurders krijgen dus te maken met een verhuizing of met overlast als zij tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wonen.Het ideaalplaatje is natuurlijk om samen met enthousiaste bewoners op te trekken. Om same...

“Ik ben er voor de héle wijk”

Onlangs volgde Martien Schepers de praktijkopleiding Sociaal Wijkbeheerder en Huismeester. Waarom? Omdat hij na 37 jaar een carrièreswitch maakte. “Ik was klaar met mijn werk in de techniek, ik wil werk doen waar ik blij van word”, aldus de kersverse buurtbeheerder bij Laurentius.Wat deed u die 37 j...

Feedback geven in een zakelijke, hiërarchische omgeving?

feedback-geven

Feedback geven en ontvangen: voor veel mensen in theorie een stuk gemakkelijker dan in de praktijk. Zeker in een zakelijke, hiërarchische omgeving. 58 medewerkers van Wonen Noordwest Friesland volgden de training ‘Zeggen waar het op staat’. P&O-adviseur Diny van Krimpen: “We hebben weer een stap...

Het einde van functies! Zet via rollen in op individuele talenten.

Corporaties krijgen met steeds meer dynamiek te maken. Nieuwe wetgeving, veranderende politieke context, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke eisen en verwachtingen.De snelle ontwikkelingen en voortdurende veranderingen vragen om flexibiliteit en beweeglijke organisa...

Bewonersbijeenkomsten zónder klotsoksels?

bewonersavond corporatie voorbereiden

Natuurlijk begin je goed voorbereid aan je presentatie over de renovatie bij de bewonersbijeenkomst. Maar dan gebeurt het: Er ontstaat een gespannen sfeer in de groep en de mensen in de groep zitten dus echt niet te wachten op je boodschap… Wat je ook zegt, het komt niet aan.En ja hoor. Dan is er we...

“Het begint met bewustwording”

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in? Wat zijn de achtergronden en gewoonten van andere culturen? En hoe communiceer je als corporatiemedewerker met bewoners met een andere achtergrond? “Het begint met bewustwording”, aldus Judith Schutte, teammanag...

Kan dat? Én gemotiveerde medewerkers én tevreden klanten?

talentenscan talent assessment

De grootste waarde van corporaties en andere organisaties wordt bepaald door mensen: uw medewerkers. Medewerkers zorgen er immers voor dat de woningen verhuurd worden, dat onderhoud uitgevoerd wordt en dat de huren geïnd worden.De mate van betrokkenheid en bezieling bepaalt hoe de woningen worden ve...

Kijkt u al uit naar uw volgende bewonersbijeenkomst?

Ik zit in een grote kantine in een school in Amsterdam Noord. Mijn collega geeft een presentatie aan een groep van 95 bewoners. Ik ben aanwezig om haar van feedback te voorzien op haar presentatievaardigheden. Ik ben onder de indruk. Ze staat haar mannetje. Of letterlijk, ze gaat met regelmaat zitte...

Bewoners Motiveren... Kan dat dan?

“Ik begon het gesprek altijd met mijn uitleg over wat wij verwachten van de huurder. Maar dat doe ik nu anders. En dat werkt! Het is zo motiverend om die resultaten te zien. Ik werk echt met meer plezier aan oplossingen met mijn bewoners. En het lukt me zelfs dat bewoners ander woongedrag vertonen....

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

De werkdruk voor woonconsulenten, sociaal adviseurs, wijkconsulenten, medewerkers klant, klantadviseurs, wijkadviseurs of medewerkers sociaal beheer, neemt enorm toe. Het aantal overlastzaken en problemen met zorgwekkende huurders blijft maar stijgen, blijkt uit de corporatiemonitor van brancheorgan...

“Mijn beleidsplan werd in één keer goedgekeurd”

Stefan Wiljouw, nu nog huismeester/wijkbeheerder maar binnenkort leefbaarheidsconsulent bij TBV Wonen in Tilburg, volgde de training Verdieping Woonprofessional. “Het geeft me extra bagage. Ik heb er echt veel aan.”Gefeliciteerd! Promotie. Zin in zeker?“Dank je. Ja, heel veel zin in. Ik ben bij TBV...

Verwaarloosde tuinen: Bemoeien of laten?

Onlangs besloot corporatie Ieder1 om iets te doen aan de verwaarloosde tuinen in een straat. Ze stuurden een brief naar de bewoners, inclusief een bijlage met foto’s van 12 tuintjes die niet door de beugel konden. De reacties van de bewoners logen er niet om:"Schandpaal!Stasi-praktijken! Zou die med...

"Leden van het Platform Woonconsulenten denken met elkaar mee. Dat is fijn"

Tanja Adelerhof maakte in 2013 bij GroenWest de overstap van directiesecretaresse naar woonconsulent. Ze vergaarde inhoudelijke kennis en sloot zich daarna aan bij het platform Woonconsulenten. “Ik ga met veel plezier naar de bijeenkomsten.”Een bijzondere carrièreswitch. Vertel“Het was voor mij zelf...

“Je moet mensen de tools geven om goed te kunnen functioneren”

Medio 2016 werden bij Trivire de functies van opzichter Dagelijks Onderhoud en opzichter Planmatig Onderhoud samengevoegd tot opzichter Vastgoed. “Dat betekende dat de kennis vergroot moest worden”, aldus Marc Schipper, teamleider Dagelijks Onderhoud. Er volgde een ontwikkeltraject dat inmiddels suc...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Gedrag én veranderen: twee woorden die moeilijk samengaan

Het is vrijdagochtend als Bert me belt. Bert is manager Klant en Verhuur bij een middelgrote corporatie. “Johan, laat ik eerlijk tegen je zijn. Ik zit hier nu bijna 2 jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er echt alles al aan gedaan, maar nu weet ik het niet meer. Mijn medewerkers blijven...

Delen: