Blog

Omgaan met culturele verschillen wordt steeds belangrijker

Omgaan met culturele verschillen wordt steeds belangrijker

Mag je je oude frituurvet in de gootsteen gooien? Hoe vul je een cv-ketel bij? Hoe houd je je tuin een beetje netjes? De meeste Nederlanders weten wel hoe ze met deze vragen moeten omgaan. Bewoners afkomstig uit een andere cultuur moeten er vaak even attent op gemaakt worden, zo zegt sociaal wijkbeheerder Robert Mosterd. De opleiding ‘Omgaan met culturele verschillen’ heeft gezorgd dat hij gesprekken met bewoners soepeler kan laten verlopen

Robert Mosterd is sociaal wijkbeheerder bij woningcorporatie Omthuis, maar hij startte ooit als huismeester in combinatie met verschillende onderhoudstaken. “Die taken heb ik in 2020 neergelegd toen ik sociaal wijkbeheerder werd. Als wijkbeheerder moest ik leren delegeren en zo de complexen waar ik verantwoordelijk voor ben schoon en veilig houden. Inmiddels zijn dat er veertig.”

Wat doe je dan precies?

“Ik doe onderzoek op complexen, controleer op schades en vuil. Als het moet spreek ik er dan mensen op aan. Ook behandel ik klachten uit de wijk zelf, zoals geluids- of vuiloverlast. En ik ga uiteraard na enkele weken langs bij nieuwe mensen om kennis te maken en zo te zien wie er is komen wonen.”

Je ontmoet dan mensen vanuit verschillende culturen?

“Klopt. Onze bewoners komen vanuit allerlei landen. Ik ken Somaliërs, Soedanezen, maar ook Arabieren uit verschillende landen in het Midden-Oosten zoals Syrië en Afghanistan. En vergeet ook de Oost-Europeanen niet.”

Hebben al die groepen een andere benadering nodig?

“Het is maatwerk ja. Je moet je wel een beetje verdiept hebben in hun achtergrond en goede gesprekken met ze hebben gevoerd. Dat gaat vaak in het Engels of met foto’s, maar uiteindelijk kan ik ze prima duidelijk maken wat wij van ze verwachten en wat hun omgeving van hen verwacht. Dat gaat vaak niet in één keer, maar je moet het met geduld aanpakken. Soms schakelen we ook Vluchtelingenwerk Nederland in.”

Wat verwacht de omgeving dan zoal?

“Nou, veel van deze gezinnen plaatsen hun familie en religie bovenaan in hun bestaan. Dat begrijp ik. Het huiselijke en gevoelsleven staat dan wat hoger op de agenda dan bijvoorbeeld je tuintje netjes opgeruimd houden. Of ze vinden een wat rommelige tuin misschien gewoon mooier. Dat soort zaken kan wel eens gefronste wenkbrauwen of zelfs ergernis opleveren uit de buurt. Ik probeer dan met ze in contact te komen en het op te lossen. Met respect voor al hun waarden en normen, maar wel met de boodschap dat ze er iets aan moeten doen. Een ander voorbeeld is dat een woning nooit last heeft gehad van schimmel totdat er nieuwe mensen uit een ander land kwamen wonen. In dat land is ventilatie niet zo heel bekend, vandaar dat ik er dan op wijs dat ze dat hier wel moeten doen om schimmelvorming te voorkomen.”

Wilde je daarom meer leren over culturele verschillen?

“Ja, ik wilde er toch iets dieper induiken nog. Alles wat kan bijdragen om contact met andere culturen soepeler te laten verlopen is welkom. De opleiding Omgaan met culturele verschillen was echt heel leuk en ik heb nog meer begrip gekregen voor de verschillende achtergronden van mensen. En het belang van de cursus wordt steeds groter want het aantal statushouders dat we moeten gaan huisvesten groeit de komende jaren enorm. De cursus kan daar echt bij helpen.”

Zelf ook aan de slag met je kennis over cultuurverschillen?

Tijdens deze opleiding leer je meer over de achtergrond en gewoonten van verschillende culturen. Je ontvangt handvatten over non verbale communicatie en kunt daardoor gesprekken soepel laten verlopen. Bekijk het programma en de data.

Datum: 21-05-2024

Delen: