Opzichter Planmatig Onderhoud

9 (24 reviews)

Hét gezicht van de corporatie bij projectmatig onderhoud

4 dagen (10 dagdelen) waarvan 2 dagen met avondprogramma
35 contacturen ?
Deze opleiding heeft startgarantie

Uw resultaten na Opzichter Planmatig Onderhoud

  • U kent de samenhang tussen bouwtechnieken uit het verleden en de problemen die deze 'vandaag' opleveren.
  • U kunt bij onderhoudsprojecten in de uitvoering tijdig bijsturen.
  • U weet hoe u bewoners, collega's en uitvoerende partijen mee kunt krijgen naar een positief resultaat.
  • U kunt de verschillende belangen bij planmatig onderhoud en renovatie afwegen.