Omgaan met bewoners met verward gedrag

9 (119 reviews)

Gekke mensen bestaan niet. Mensen met problemen wel!

2 x 1 dag zonder avondprogramma en een terugkomdagdeel
18 contacturen ?

Uw resultaten na Omgaan met bewoners met verward gedrag

  • U kunt de meest voorkomende psychische problemen en verslavingen herkennen.
  • U hebt handvatten om bewoners met psychische problemen of een verslaving juist te benaderen.
  • U hebt inzicht in partijen en instanties voor aanvullende hulp en weet hoe u die kunt benaderen.
  • U bent bewust van uw eigen grenzen.