Blog

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Om bijzondere doelgroepen goed te huisvesten is  overleg nodig tussen verschillende partijen. Maar wie doet wat? En hoe loop je  elkaar niet in de weg? Yvonne Janssen leerde er meer over tijdens de training Lokale samenwerking rondom bijzondere  doelgroepen.

Met lokale samenwerking werken aan kansen voor nu en de toekomst

Yvonne Janssen heeft al een jarenlange achtergrond in de corporatiesector, maar is sinds januari 2023 werkzaam als medewerker Vastgoedmanagement bij Leystromen. “Wij zijn actief in 6 verschillende gemeentes in Noord-Brabant. Binnen ons team  zit onder andere de Zorgportefeuille, dat wil zeggen het contract- en relatiebeheer tussen zorgpartijen (groot en klein) en Leystromen. We halen op wat er speelt binnen het gehuurde en geven dit intern een plekje en bespreken ontwikkelingen en kansen voor nu en de toekomst.  Daar zit ook meteen het haakje naar de opleiding die ik gevolgd heb, Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Ik vind het heel leuk om met zorgpartijen te sparren, te zien waar zij tegenaan lopen en te kijken hoe wij daar als corporatie bij kunnen helpen. Ik zet me graag in om de bewoners van de zorgpartijen een goed huis te kunnen bieden.”

Zorgpartijen zijn dan de partijen waar je het meest mee overlegt?

“Ja en intern binnen Leystromen, maar ik miste een stukje kennis. Wat is de rol van de gemeente? En van de zorgpartij? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar en waar kunnen we elkaar vinden en versterken? Met dat soort vragen zat ik nog, vandaar dat ik de training ben gaan volgen. Ook om meer thuis te geraken in begrippen uit de zorg, zoals WLZ of sociale domeinen. Door me die zaken eigen te maken, begrijp ik beter waar de andere partij tegenaan loopt. Meer begrip kweken over het huisvesten van bijzondere doelgroepen dus, en wat ieders rol daarin moet zijn. Bovendien zullen we in de toekomst veel intensiever moeten gaan samenwerken. In die zin is de training ook zeer welkom.”

Wat zijn dan die zorgpartijen en bijzondere doelgroepen?

 “Zorgpartijen zijn partijen die bijvoorbeeld een heel pand van ons huren, een verpleeghuis bijvoorbeeld. Maar we werken ook met partijen die intermediair doorverhuren, bijvoorbeeld partijen die cliënten hebben die begeleid gaan wonen bijvoorbeeld ouderinitiatieven Maar we verhuren  ook rechtsreeks aan cliënten die maar beperkt begeleiding nodig hebben en veelal al zelfstandig wonen. De bijzondere doelgroepen heb ik daar al een beetje mee geschetst. Een andere bijzondere doelgroep bestaat uit statushouders. Daar zullen we in de toekomst veel meer mee moeten gaan doen. Of neem ouderen. Nederland vergrijst in hoog tempo. Ook ouderen is een doelgroep waar we speciale aandacht voor moeten hebben, want ze blijven langer thuis wonen, eventueel met zorg. Dat vraagt ook wat van het creatieve denken van ons als corporatie in samenwerking met zorgverlenende organisaties.”

Hoe helpt lokale samenwerking om die doelgroepen beter te huisvesten?

“Wat ik met name geleerd heb is dat we nog veel meer moeten gaan samenwerken dan we nu al doen. Vooral kijken hoe we geen last hebben van elkaar, maar elkaar juist versterken. Dus kijken wie welke rol heeft en waar overlap ligt en hoe je dat het efficiëntst kunt inrichten. Het helpt dan ook dat je een kijkje in elkaars keuken krijgt en ziet waar de ander tegenaan loopt. Momenteel zijn we nog teveel bezig met ieder ons eigen ding doen, dat zou ik in de toekomst graag anders zien, want de huurders profiteren daarvan. Een bredere blik en intensievere samenwerking helpen daarbij.”

Uw kennis over het sociale domein vergroten?

Tijdens de training Lokale samenwerking rondom bijzondere  doelgroepen krijgt u inzicht over de rol van de gemeente in het sociale domein. U weet op welke gebieden samengewerkt kan worden en kent de aandachtspunten bij de verschillende bijzondere groepen. Ook leert u meer over de actuele ontwikkelingen in de zorgsector en de impact daarvan op zorgvastgoed.

Datum: 22-01-2024

Delen: