Blog

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

Eric Jonk en Saskia Haan van Wetland Wonen Groep volgden de training ‘Woonoverlast aanpakken. Het bijzondere van deze training is dat ze niet alleen gevolgd wordt door collega’s van de woningcorporatie, maar ook door vertegenwoordigers van de gemeente en politie. “Door samen te zijn zie je waar de ander mee te maken heeft en kun je bij de juiste persoon neerleggen wat daar hoort.”

Eric is gebiedsregisseur. Hij ziet er onder andere op toe dat Wetland Wonen meer verbinding krijgt met de buurt waarin het opereert. “Meer aanwezig zijn in de wijk, meer contact met de huurders om zo meer van betekenis te zijn. Daar zetten we sterk op in, vandaar dat we nu ook de stap zetten om door te groeien naar vier wijkbeheerders.” Saskia knikt. “Dat contact met de buurt is heel belangrijk, ook in mijn werk als sociaal beheerder waarbij ik te maken krijg met last- en overlastzaken. Ik werk daarbij nauw samen met de wijkbeheerder om zo een brug te vormen van corporatie naar bewoners. Wij zijn dan het gezicht van Wetland Wonen.”

Wanneer is het last en wanneer overlast?

Saskia ziet in haar werk soms simpele voorbeelden van overlast, maar vaak ook de meer complexe zaken zoals vervuiling of overlast door verward of agressief gedrag. Wanneer last overlast wordt, heeft Wetland Wonen vastgelegd. “Last zijn leefgeluiden, zoals een blaffende hond, traplopen of muziek draaien overdag of een wasmachine die draait. Dat kan allemaal, maar als het de spuigaten uitloopt, verandert het in overlast.” Wetland kan daarbij niet in het hoofd van de huurder kruipen. “Iemand kan overprikkeld raken door een blaffende hond, maar dat wil niet zeggen dat er direct sprake is van overlast. We proberen zoveel mogelijk maatwerk toe te passen, maar we moeten ook onze eigen grenzen hanteren. Dat maakt het soms lastig”, zegt Eric.

Samenwerking met verschillende disciplines

Bij het bestrijden van complexe overlast komt Wetland Wonen in het veld veel andere disciplines tegen. Mensen uit de zorg, de gemeente heeft een rol maar ook zien Saskia en Eric vaak agenten rondlopen die hun werk doen bij een melding. “Allemaal professionals die hun taak te doen hebben, maar waarvan wij niet duidelijk hadden wie nu verantwoordelijk is voor welk stuk. Vandaar dat de training daar ook op focuste. Bij extreme overlast door bijvoorbeeld psychiatrische problemen komt heel veel kijken. Het is dan fijn als je precies weet wie wat doet en dat je allemaal op één lijn zit met dezelfde informatie. Op die manier voorkomen wij dat we zelf zaken gaan doen die de zorgverlener, gemeente of politie veel beter kan. En waar het dan ook hoort te liggen. Zo verbeteren we de aanpak maar besparen we ook kostbare tijd en kunnen we mensen sneller helpen”, zegt Saskia.

Ze noemt een voorbeeld. “Een man die als heel onberekenbaar te boek staat in de buurt. Hij schreeuwt en scheldt tegen kinderen, maakt ’s nachts herrie, staat bij de buurvrouw voor het raam, dat soort zaken. Op het moment dat wij merken dat de buurt het zat is en de zaak zou kunnen escaleren, is het prettig als wij snel kunnen schakelen met zorg en openbare orde en veiligheid.” Voorheen deed Wetland Wonen eigenlijk teveel zelf, zegt Saskia. “We deden teveel ons best om iemand te helpen en zelf de overlast te stoppen. We zouden eerder hulp van anderen moeten inschakelen, dat heeft de training mij geleerd.

Verschillende inzichten en oplossingen

In het geval van die overlast gevende man zou eerder een gedwongen opname kunnen plaatsvinden om de rust te laten wederkeren. Daar hebben wij als corporatie natuurlijk niet de middelen toe.” Eric geeft ook aan dat mede naar aanleiding van de training nu een traject voor buurtbemiddeling wordt opgezet, waarbij ook perspectieven vanuit andere professionals worden meegenomen. “We leggen bij een overlastmelding als het even kan de bal zoveel mogelijk bij de buren zelf neer. Probeer het eerst onderling op te lossen, en pas als dat niet kan komen wij in actie.”

Geen eilandjes meer

Van andere professionals hoort Saskia ook terug dat ze blij zijn dat ze meer van elkaar weten en intensiever overleggen vanuit dezelfde informatie. “Eerder waren we allemaal op een eilandje bezig, dat is nu aan het veranderen.”

Zelf ook uw kennis vergroten?

Wanneer moet u in actie komen? Wat zijn uw verplichtingen? Welke instrumenten zijn er om overlast aan te pakken? Tijdens de training Woonoverlast komen deze vragen uitgebreid aan de orde. Hierdoor leert u situaties snel te beoordelen, de juiste verwachtingen te scheppen bij alle betrokkenen, gepast op te treden en effectief samen te werken met netwerkpartners en collega’s. Bekijk het programma en de data.

Datum: 26-10-2023

Delen: