Woonfraude signaleren

10 (28 reviews)

Herkennen van woonfraude

1 dag zonder avondprogramma
7 contacturen ?

Uw resultaten na Woonfraude signaleren

  • U kent de meest voorkomende vormen van woonfraude.
  • U erkent het belang om woonfraude aan te pakken.
  • U kunt signalen van (mogelijke) woonfraude herkennen.
  • U weet wat u wel en wat u niet moet doen bij een vermoeden van woonfraude.