Blog

Archief 10/2022

Regietheater over verward gedrag: praktisch en pragmatisch

Regietheater over verward gedrag: praktisch en pragmatisch

De uitvoerende medewerkers van Hegeman Bouwgroep hebben regelmatig te maken met bewoners met verward gedrag, aldus Robert Meijerink, directeur bij Hegeman Bouwgroep. Dat zorgt soms voor ongemak. Hoe ga je in de praktijk goed om met verward gedrag? En wat moet je doen of juist níet doen om te voorkomen dat het uit de hand loopt?Waarom is aandacht voor verward gedrag zo belangrijk?“Wij zijn een bouwbedrijf en actief in zowel nieuwbouw, renovatie, onderhoud en verduurzaming van woningen. In totaal werken bij ons 130 mensen. Voor renovatie en verduurzaming ben ik verantwoordelijk, daarvoor stuur ik een team van 60 medewerkers aan. En die komen nog weleens wat tegen op het gebied van verward gedrag, met daaraan regelmatig ook agressie gekoppeld. Twee jaar geleden hebben we daarvoor al een train...

Wordt bij woonruimte een energielabel lager dan C een gebrek?!

Wordt bij woonruimte een energielabel lager dan C een gebrek?!

Op 22 september 2022 is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de motie Kuiken c.s. breed aangenomen door de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2022/23, 36200, nr. 26).Deze motie verzoekt de regering “huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven...

Bewonersparticipatie: houd het dichtbij en kleinschalig

Bewonersparticipatie: houd het dichtbij en kleinschalig

Het is steeds moeilijker om huurders te bereiken om te overleggen over ideeën en plannen in de wijk. “Bewoners lijken minder betrokken en actief te zijn in hun wijk”, aldus Gabriëlle, senior regisseur wijkontwikkeling en leefbaarheid bij Eigen Haard. Hoe zorg je ervoor dat h...

Wie je bent staat vast. Wat je doet is een keuze

Wie je bent staat vast. Wat je doet is een keuze

In een training kom je veel verschillende mensen tegen. Dan is het toch wel bijzonder dat je ondanks de verschillen samen veel overeenkomsten hebt en veel van elkaar kunt leren.De meest simpele verklaring is wel dat het komt omdat we allemaal mensen zijn. Iedereen die werkt...