Blog

Archief 01/2024

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

“Individuele gesprekken zijn de basis van sociaal projectbeheer”

Geke van der Let is senior medewerker Klanten en service bij de Friese woningstichting Weststellingwerf. De stichting heeft zo’n 2.700 woningen in beheer in de gemeente Weststellingwerf, waar onder andere Wolvega onder valt. “Het is een mooi overzichtelijk geheel”, vindt Geke.Als medewerker Klanten en service bewaakt Geke het verhuurproces en wijst ze vrijkomende woningen toe, zit ze in overleggen over bijzondere casussen en platvormen. Ze is betrokken bij het strategisch voorraadbeheer, maar ze houdt zich ook bezig met het klantenbeheer op de website. “En dan doe ik nog een gedeelte herstructurering over sloop en nieuwbouw. Daar komt de training Sociale projectbegeleiding om de hoek kijken.”Hoe past de opleiding sociale projectbegeleiding in je werk?“Ik organiseer met mijn collega bewoner...

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Doelgroepen beter huisvesten? Kijk breder met lokale samenwerkingen!

Om bijzondere doelgroepen goed te huisvesten is overleg nodig tussen verschillende partijen. Maar wie doet wat? En hoe loop je elkaar niet in de weg? Yvonne Janssen leerde er meer over tijdens de trainingLokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen.Met lokale samenwerki...

Woonfraude: hoe pak je dat aan?

Woonfraude: hoe pak je dat aan?

Soms worden woningen onder- of doorverhuurd, niet bewoond, of er vinden criminele activiteiten plaats. Woonfraude dus. Hoe herken je woonfraude? Hoe voer je het goede gesprek? En wat kun je doen om onrechtmatig gebruik te beëindigen? Joël van Splunter volgde de training Woon...

"Investeren in kennis levert een kostenbesparing op"

"Investeren in kennis levert een kostenbesparing op"

In een woning zitten talloze installaties zoals de cv-ketel, mechanische ventilatie of warmtewisselaar. Enige kennis van die installaties is handig. Het levert een huurder op die zijn installaties beter onderhoudt en dat scheelt corporaties weer kosten, zo zegt Chantal Zomer...

Ik hoef minder snel door te verwijzen

Ik hoef minder snel door te verwijzen

Op geen enkele afdeling van een corporatie hoort men zoveel van huurders over juridische kwesties als bij het Service Center. Het is dan handig als vragen snel opgelost kunnen worden zonder door te hoeven verwijzen.Monique Beenen-Post is medewerker Service Center bij Woonkra...

"Meer informatie over duurzame toepassingen helpt huurders"

"Meer informatie over duurzame toepassingen helpt huurders"

Elloïse Plagge-Janssen van Thius in Tiel volgde de trainingDuurzaamheid in de praktijk. Ze startte in april 2022 als medewerker reparatieverzoeken en is intussen doorgegroeid naar projectmedewerker verduurzaming waarbij ze vooral focust op bewonerscommunicatie. De training h...

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

'Het is ook nooit goed!', verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. 'Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan...

6 gouden tips voor omgaan met agressie

6 gouden tips voor omgaan met agressie

Agressie is er, dat kunnen we niet ontkennen. Maar in de huidige tijd met toenemende polarisatie en combinatie van crises, lijken de lontjes van sommige mensen wel heel erg kort geworden. Voor zover er nog lontjes zijn...Ook agressie op werkvloer neemt enorm toe. Veel medewe...