Blog

Archief 2023

Tips voor het bewaken van planmatig werken

Tips voor het bewaken van planmatig werken

Om de kwaliteit van de woonomgeving goed te houden of te verbeteren, is handhaven van afspraken en regels belangrijk. Zeker nu werkgebieden van woonconsulenten en wijkbeheerders steeds groter worden, lukt dit alleen als er slim en doelgericht wordt gewerkt. Het is daarom effectiever en efficiënter om planmatig te werk te gaan. Maar ja, hoe breng je dit in de praktijk? We delen vijf tips die je direct kunt toepassen.1: Voorkom dat de waan van de dag je plan in de war stuurtBlok voldoende tijd vrij in je agenda voor activiteiten zoals het opstellen van een plan of afspraken. Let er hierbij op dat er tijd overblijft voor je andere taken. Plan je agenda niet helemaal vol, want dan kun je niet meer reageren op onverwachtse gebeurtenissen.2: Laat je beoordelen op je planSpreek met je leidinggeve...

Maak bewonersparticipatie dynamisch, effectief en relevant

Maak bewonersparticipatie dynamisch, effectief en relevant

Woningcorporaties staan voor grote opgaven: investeren in verduurzaming, nieuwbouw, leefbaarheid van buurten en wijken. En ook de huurprijzen staan onder druk. Hoe ga je om met dit spanningsveld? Hoe maak je die lastige afwegingen en keuzes, zowel op beleidsniveau als op buu...

Ik run graag mijn eigen winkeltje

Ik run graag mijn eigen winkeltje

Carien Wever is sinds april 2023 projectleider Sociaal bij Woonconcept. Daarvoor was ze verkoopmakelaar bij dezelfde woningcorporatie. Ze heeft detrainingSociale projectbegeleidinggevolgd om nog meer kennis toe te passen in haar werk.“We hebben ongeveer 11.000 wooneenheden i...

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofd

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofd

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofdEr is nog wel eens onduidelijkheid over de zelf aangebrachte voorzieningen in de woning (zav) van een huurder. Hoe zit het nu precies met de regels? Wat mag wel en niet? Tanja de Nijs, docent van de cursus: Zelf aangebracht...

Effect van je gedrag wordt door jezelf bepaald

Effect van je gedrag wordt door jezelf bepaald

In de training Invloed uitoefenen; begin bij jezelf! kom ik veel verschillende mensen tegen. Dan is het toch bijzonder dat je ondanks de verschillen samen veel overeenkomsten hebt en veel van elkaar kunt leren. Logisch want we zijn allemaal mensen. Iedereen die werkt (en lee...

Vier handvatten bij het brengen van lastige boodschappen

Vier handvatten bij het brengen van lastige boodschappen

Werken met klanten is er in de huidige tijd niet eenvoudiger op geworden. Meer bewoners staan onder druk door toenemende financiële problemen en/of sociale problematiek. Ook zijn mensen in het algemeen mondiger geworden, is de samenleving verhard en lijken de toch al korte l...

Training helpt bij reorganisatie van onze structuur

Training helpt bij reorganisatie van onze structuur

Bij HW Wonen zitten vertegenwoordigers van VvE’s verspreid door de organisatie. Dat kan beter, zo dacht men. Team Vastgoeddiensten keek daarom in de keuken van andere organisaties én volgt trainingen; Huurders en Eigenaren in één complex bij Kjenning.Kristel Bos is verkoopma...

“Ik ben beter voorbereid op culturele verschillen door de training”

“Ik ben beter voorbereid op culturele verschillen door de training”

Manja van Meerloo is bewonersbegeleider bij Dynhus in het Friese Balk. Ze komt voor haar werk veel bij huurders over de vloer en ontmoet daarbij mensen van allerlei pluimage. Soms stroken de verwachtingen niet helemaal met elkaar bij die ontmoetingen. De training ‘Omgaan met...

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

Eric Jonk en Saskia Haan van Wetland Wonen Groep volgden de training ‘Woonoverlast aanpakken’. Het bijzondere van deze training is dat ze niet alleen gevolgd wordt door collega’s van de woningcorporatie, maar ook door vertegenwoordigers van de gemeente en politie. “Door same...

Huurprijsvermindering bij uitblijven medewerking herstel

Huurprijsvermindering bij uitblijven medewerking herstel

Wanneer een huurder de verhuurder verzoekt om gebreken te verhelpen, dan is de verhuurder in principe verplicht om daartoe over te gaan. Tegelijkertijd zal de verhuurder, zeker als het gaat om herstelwerkzaamheden binnen de woning, afhankelijk zijn van de medewerking van de...

“Wij passen de leergang Sociale Projectbegeleiding meteen toe in de praktijk”

“Wij passen de leergang Sociale Projectbegeleiding meteen toe in de praktijk”

Manager Wonen Josefien Hesen en woonconsulent Melanie Evers van Volksbelang staan voor een aardige uitdaging. De corporatie heeft behoorlijk wat woningen die gerenoveerd/verduurzaamd moeten worden. “Vandaar dat wij in 2022 hebben besloten om al onze consulenten deleergang So...