Blog

Archief 2022

Overlast door huurder met psychische problematiek

Overlast door huurder met psychische problematiek

Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen stijgt onverminderd door. Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde de politie van 2017 tot en met 2021 886.000 gevallen van dit soort overlast.Dit jaar ging het aantal volgens CBS-cijfers verder omhoog, naar een kleine 12.000 per maand. In de zomermaanden zijn de meeste incidenten.Verhuurders, met name woningcorporaties, worden vaak geconfronteerd met huurders die psychische problemen hebben en ernstige overlast veroorzaken. Als de hulp en/of zorgverlening er niet tijdig in slaagt om verandering in de situatie te brengen, is een procedure tot ontruiming soms noodzakelijk.Psychiatrische problematiek en ontruiming: een lastige belangenafwegingIn deze zaak (Uitspraak 6 oktober...

Installatietechniek: van waterleiding en verwarming tot ventilatie en gasinstallatie

Installatietechniek: van waterleiding en verwarming tot ventilatie en gasinstallatie

Ramen wel of niet openzetten, mechanisch ventileren, wat is eigenlijk de EPC-norm, hoe zit een elektra-installatie eigenlijk in elkaar: allemaal zaken waar Gilano Samangoen, wijkbeheerder bij Reggewoon, meer van wilde weten.Wijkbeheerder: schoon, netjes en veilig. Toch?“Dat...

Risico’s bij projecten: hoe vertaal je dat financieel?

Risico’s bij projecten: hoe vertaal je dat financieel?

Bij het managen van projecten komt veel kijken. Wat zijn de risico’s van projecten, hoe schat je die in, wanneer is een project rendabel, en hoe zit dat eigenlijk met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente?Hasan Dural, projectmanager Vastgoed Ontwikkeling bij Woonstad...

Wkb in eerste instantie alleen van toepassing bij nieuwbouw

Wkb in eerste instantie alleen van toepassing bij nieuwbouw

De Eerste Kamer heeft onlangs vragen gesteld aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).De Eerste Kamer heeft zich onder andere afgevraagd of er voldoende kwaliteitsborgers zijn als de Wkb in werking zal...

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

Hoe begeleid je als corporatie een renovatieproject zo goed mogelijk? Niet alleen qua planning en juridische kaders, maar zeker ook richting bewoners die te maken krijgen met overlast. Philippa Wadsworth, trainer bij de leergang Sociale projectbegeleiding: “Er wordt vaak te...

Investeren in leefbaarheid: de waarde van het praatje pot

Investeren in leefbaarheid: de waarde van het praatje pot

Corporaties investeren weer meer in leefbaarheid. De noodzaak hiervan is helder. Er wordt door corporaties meer ingezet op meer sociaal beheer, het faciliteren van de ontmoeting in de buurt en er is meer aandacht en zorg voor gedifferentieerde wijken.Maar deze hernieuwde aan...

Motiverende gespreksvoering: ‘Wat spreekt ú met míj af?’

Motiverende gespreksvoering: ‘Wat spreekt ú met míj af?’

Jason van Pul, wijkbeheerder bij Woongoed, heeft er dagelijks mee te maken: overlast, vuilniszakken op de galerij, rotzooi om het huis. Welke gesprekstechnieken kun je inzetten als herhaaldelijk aanspreken niet helpt? Hoe motiveer je mensen om toch hun gedrag te veranderen?I...

Het gebruik van camerabeelden bij woonfraude

Het gebruik van camerabeelden bij woonfraude

Het signaleren en bestrijden van woonfraude is al jarenlang hot topic bij woningcorporaties. Steeds vaker schakelen verhuurders onderzoeksbureaus in om signalen van woonfraude te onderzoeken.Afhankelijk van de situatie ter plekke wordt daarbij ook wel eens gebruik gemaakt va...

Maak afspraken SMART! Behalve als je dochter wil fietsen.

Maak afspraken SMART! Behalve als je dochter wil fietsen.

Onze dochter had laatst afgesproken met haar volleybalteam dat ze op de fiets naar de wedstrijd zouden gaan. Maar, als het zou regenen moesten ze wel met de auto worden gebracht. En als het te hard waaide ook.De voorwaarde van de regen was makkelijk. Het regent wel of niet....

Ontbinding en gemeentelijke schuldhulpverlening

Ontbinding en gemeentelijke schuldhulpverlening

Als een huurder van woonruimte een huurachterstand laat ontstaan, na herinnering(en) niet tot betaling overgaat én er een huurachterstand van drie of meer maanden ontstaat, zal een verhuurder de huurovereenkomst in de meeste gevallen willen beëindigen.Bij de vraag of de huur...

Beroepseer en beroepstrots

Beroepseer en beroepstrots

Beroepseer en trots. Ze gaan over de innerlijke zin van het beroep en over de trots op uw kunnen en de tevredenheid over uw eigen prestatie. Over het leveren van en bijdragen aan zinvol werk, met een maatschappelijk doel, wat moreel juist is, met plezier in presteren en met...