Blog

Archief 02/2024

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Wet huurbescherming weeskinderen; (on)nodige verdere bescherming?

Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Deze wet biedt kinderen die ouderloos zijn geworden vergaande bescherming door deze kinderen de huurovereenkomst van hun overleden ouder(s) te laten voortzetten. Was dit echter wel nodig, gezien de manier waarop woningcorporaties in de praktijk omgaan met dergelijke situaties? En kleven er ook nadelen aan deze wet die wellicht niet goed zijn doordacht?Tip: blijft op de hoogte van de laatste wijzigingen in wet en regelgeving met de snelle opfriscursus HuurrechtDe situatie tot en met de wetswijzigingArtikel 7:268 BW bepaalt de regels over de voortzetting van de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder. Indien een kind de huurovereenkomst van zijn overleden ouder(s) wilde voortzetten, moest het...

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Er zijn enorm veel rechten en plichten voor een corporatie

Bianca Broeks is relatief nieuw in de corporatiesector. Haar wortels liggen in de maatschappelijke opvang/GGZ. Sinds kort zet ze zich in om bij de Limburgse corporatie Zaam Wonen het thema leefbaarheid voor de huurders zo goed mogelijk neer te zetten. Ze volgde daarvoorde cu...

Beter Wonen over de link tussen een corporatie en VvE’s

Beter Wonen over de link tussen een corporatie en VvE’s

Ook een woningcorporatie met huurders krijgt in sommige gevallen te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). De relatie tussen corporatie en de vastgoedbeheerder kan dan wel eens ingewikkeld worden. Proces‑ en projectondersteuner Anita Pieper volgde daarom via haar werk...

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Met nieuwe leervormen blijft kennis beter hangen

Een training opzetten en geven lijkt wellicht lastig. Maar bij Enserve hebben ze via maatwerk training ‘Train de trainer’ geleerd dat je niet te moeilijk moet denken. "Met de juiste werkvormen en opzet kun je een effectieve en leuke training opzetten."Enserve is een stichtin...