Blog

Archief 12/2022

Overlast door huurder met psychische problematiek

Overlast door huurder met psychische problematiek

Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen stijgt onverminderd door. Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde de politie van 2017 tot en met 2021 886.000 gevallen van dit soort overlast.Dit jaar ging het aantal volgens CBS-cijfers verder omhoog, naar een kleine 12.000 per maand. In de zomermaanden zijn de meeste incidenten.Verhuurders, met name woningcorporaties, worden vaak geconfronteerd met huurders die psychische problemen hebben en ernstige overlast veroorzaken. Als de hulp en/of zorgverlening er niet tijdig in slaagt om verandering in de situatie te brengen, is een procedure tot ontruiming soms noodzakelijk.Psychiatrische problematiek en ontruiming: een lastige belangenafwegingIn deze zaak (Uitspraak 6 oktober...

Installatietechniek: van waterleiding en verwarming tot ventilatie en gasinstallatie

Installatietechniek: van waterleiding en verwarming tot ventilatie en gasinstallatie

Ramen wel of niet openzetten, mechanisch ventileren, wat is eigenlijk de EPC-norm, hoe zit een elektra-installatie eigenlijk in elkaar: allemaal zaken waar Gilano Samangoen, wijkbeheerder bij Reggewoon, meer van wilde weten.Wijkbeheerder: schoon, netjes en veilig. Toch?“Dat...

Risico’s bij projecten: hoe vertaal je dat financieel?

Risico’s bij projecten: hoe vertaal je dat financieel?

Bij het managen van projecten komt veel kijken. Wat zijn de risico’s van projecten, hoe schat je die in, wanneer is een project rendabel, en hoe zit dat eigenlijk met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente?Hasan Dural, projectmanager Vastgoed Ontwikkeling bij Woonstad...

Wkb in eerste instantie alleen van toepassing bij nieuwbouw

Wkb in eerste instantie alleen van toepassing bij nieuwbouw

De Eerste Kamer heeft onlangs vragen gesteld aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb).De Eerste Kamer heeft zich onder andere afgevraagd of er voldoende kwaliteitsborgers zijn als de Wkb in werking zal...