Blog

Archief Wonen, Vastgoed & Leefbaarheid

Maak bewonersparticipatie dynamisch, effectief en relevant

Maak bewonersparticipatie dynamisch, effectief en relevant

Woningcorporaties staan voor grote opgaven: investeren in verduurzaming, nieuwbouw, leefbaarheid van buurten en wijken. En ook de huurprijzen staan onder druk. Hoe ga je om met dit spanningsveld? Hoe maak je die lastige afwegingen en keuzes, zowel op beleidsniveau als op buurt- en complexniveau? En betrek je daar je bewoners en andere stakeholders bij voor het vergroten van harmonie, draagvlak, betere plannen en een soepeler proces? In dit artikel deelt Harry Vlaar, docent van de training: Brede invloed en participatie organiseren, inzichten over hoe je dit kunt organiseren.Draagvlak creëren voor beleid en plannen?De afstemming met bewoners verloopt bij veel corporaties vaak erg moeizaam. Jammer, want het is heel belangrijk voor het efficiënt laten verlopen van processen en het creëren van...

Ik run graag mijn eigen winkeltje

Ik run graag mijn eigen winkeltje

Carien Wever is sinds april 2023 projectleider Sociaal bij Woonconcept. Daarvoor was ze verkoopmakelaar bij dezelfde woningcorporatie. Ze heeft detrainingSociale projectbegeleidinggevolgd om nog meer kennis toe te passen in haar werk.“We hebben ongeveer 11.000 wooneenheden i...

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofd

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofd

Zav: Klussende huurder verliest dak boven zijn hoofdEr is nog wel eens onduidelijkheid over de zelf aangebrachte voorzieningen in de woning (zav) van een huurder. Hoe zit het nu precies met de regels? Wat mag wel en niet? Tanja de Nijs, docent van de cursus: Zelf aangebracht...

Training helpt bij reorganisatie van onze structuur

Training helpt bij reorganisatie van onze structuur

Bij HW Wonen zitten vertegenwoordigers van VvE’s verspreid door de organisatie. Dat kan beter, zo dacht men. Team Vastgoeddiensten keek daarom in de keuken van andere organisaties én volgt trainingen; Huurders en Eigenaren in één complex bij Kjenning.Kristel Bos is verkoopma...

Vier handvatten bij het brengen van lastige boodschappen

Vier handvatten bij het brengen van lastige boodschappen

Werken met klanten is er in de huidige tijd niet eenvoudiger op geworden. Meer bewoners staan onder druk door toenemende financiële problemen en/of sociale problematiek. Ook zijn mensen in het algemeen mondiger geworden, is de samenleving verhard en lijken de toch al korte l...

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

“We zitten niet meer allemaal op ons eigen eilandje”

Eric Jonk en Saskia Haan van Wetland Wonen Groep volgden de training ‘Woonoverlast aanpakken’. Het bijzondere van deze training is dat ze niet alleen gevolgd wordt door collega’s van de woningcorporatie, maar ook door vertegenwoordigers van de gemeente en politie. “Door same...

Huurprijsvermindering bij uitblijven medewerking herstel

Huurprijsvermindering bij uitblijven medewerking herstel

Wanneer een huurder de verhuurder verzoekt om gebreken te verhelpen, dan is de verhuurder in principe verplicht om daartoe over te gaan. Tegelijkertijd zal de verhuurder, zeker als het gaat om herstelwerkzaamheden binnen de woning, afhankelijk zijn van de medewerking van de...

“Wij passen de leergang Sociale Projectbegeleiding meteen toe in de praktijk”

“Wij passen de leergang Sociale Projectbegeleiding meteen toe in de praktijk”

Manager Wonen Josefien Hesen en woonconsulent Melanie Evers van Volksbelang staan voor een aardige uitdaging. De corporatie heeft behoorlijk wat woningen die gerenoveerd/verduurzaamd moeten worden. “Vandaar dat wij in 2022 hebben besloten om al onze consulenten deleergang So...

Mag een huurder zijn huuropzegging intrekken?

Mag een huurder zijn huuropzegging intrekken?

Het komt weleens voor dat huurders een eenmaal gedane huuropzegging willen intrekken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals: de huurder had nooit de bedoeling om op te zeggen, had achteraf spijt, of er is sprake van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, of o...

“Een project begint en eindigt, de bewoner blijft”

“Een project begint en eindigt, de bewoner blijft”

Annemarie Zuidweg werkt al 24 jaar bij wat nu HW Wonen heet, in de Hoeksche Waard. Ze kent haar werkgever en de regio waarin die opereert op haar duimpje. Het werk als projectconsulent Sociaal Beheer is haar dan ook op het lijf geschreven.Annemarie werkt als projectconsulent...

Basisinstallaties: technieken en mogelijkheden

Basisinstallaties: technieken en mogelijkheden

Warmtepompen, ventilatie, elektra, energiebesparing: de ontwikkelingen gaan snel op dit vlak. Wat zijn de basisprincipes van installaties en de specifieke toepassingen ervan, zodat je de optimale schakel tussen gebruiker en installateur kunt zijn. Lettie Kok, medewerker woni...