Data Science: een kennismaking

Kansen, valkuilen en (on)mogelijkheden met big data

1 dagdeel (middag)
3.5 contacturen ?

Uw resultaten na Data Science: een kennismaking

  • U kent het begrippenkader rondom Data Science
  • U weet op welke gebieden u Data Science kunt inzetten
  • U weet welke eigen data en externe data kan worden benut
  • U weet hoe u Data Science in uw organisatie kunt operationaliseren en u kent de belangrijkste valkuilen.